„Konkrétně ze Vsetínské Bečvy, Jasenického potoka, Jasenky, Rokytenky, Semetínky a Vsetínského náhonu. Včetně jejich přítoků," uvedla pracovnice vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Pro držitele platných povolení k odběru vody tak znovu platí podmínky stanovené v daném povolení. „Zejména je potřeba dodržovat minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku," dodala vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu ve Vsetíně Jindra Tesařová.