Takzvané knihobudky, k nimž se tato nová řadí, fungují jako bezplatné veřejné knihovny, z nichž si lidé mohou knížky brát, půjčovat, vyměňovat či zde již nepotřebné věnovat. Budku u vsetínského gymnázia nechala vyrobit vsetínská společnost Libristo Media, která provozuje internetové knihkupectví. Podoba ikonické britské telefonní budky není náhodná, odkazuje na angličtinu, která je jedním z hlavních jazyků, ve kterém firma knihy nabízí.

Libristo Media bude knihobudku pravidelně zásobovat tituly v různých jazycích, které už nejsou vhodné do prodeje. Hodlá tím podpořit veřejnost v četbě i plnit svou politiku zaměřenou na ohleduplnost k planetě.

„Věříme, že budka přijde vhod všem vášnivým čtenářům nejen z řad studentů místního gymnázia, ale i studentům cizích jazyků z ostatních škol a veřejnosti každého věku. Blízký park přímo zve k příjemnému posezení u knihy,“ říká jednatelka společnosti Libristo Media Eva Kavinová.

Jedněmi z prvních „zákazníků“ nové knihobudky byli právě studenti sousedního Masarykova gymnázia.

„Zajímavým a poutavým způsobem rozšiřuje příležitosti našich studentů k četbě knižních titulů v originále a navíc je to posouvá v pohledu na recyklaci a společenskou zodpovědnost,“ pochválil při slavnostním novinku při jejím slavnostním otevření ředitel gymnázia Martin Metelka.

Pásku s ním za vytrvalého deště přestřihla místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová. „Počasí nám vyšlo vskutku anglické, ale má to pěknou symboliku,“ usmívala se s odkazem na vzhled knihobudky.