„Díky dotacím z programu REACT-EU a předcházejících dotačních titulů pořídila nemocnice přístroje a další vybavení za celkem čtyři sta milionů korun, z osmdesáti procent obnovila přístrojovou techniku a doplnila ji o další technologie. To je pro mne jako hejtmana velmi dobrá zpráva a nemocnici patří poděkování,“ uvedl Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, jež je zřizovatelem nemocnice.

Pro Olgu Sehnalovou, náměstkyni hejtmana pro zdravotnictví, je symbolem nového vybavení ve Vsetínské nemocnici nová magnetická rezonance. „V portfoliu pořízených přístrojů nejnákladnější a posouvá nemocnici dál,“ řekla Sehnalová.

Prvním narozeným Vsetíňanem v roce 2024 je Dominik Dančák
Prvním Vsetíňanem narozeným v roce 2024 je Dominik Dančák. Čekali na něj 11 dní

Nelze však podle ní opomenout také řadu nových přístrojů třeba na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) a dalších pracovištích, nebo třeba nově pořízená lůžka, která přinesla zvýšení komfortu pro pacienty.

Hejtman Holiš, Olga Sehnalová a spolu s nimi také krajský radní Zbyněk Fojtíček si přišli novinky ve Vsetínské nemocnici v závěru minulého roku.

S vedením nemocnice navštívili ARO, kde byly z dotačního projektu REACT-EU pořízeny ultrazvuky, špičkové plicní ventilátory a tzv. high flow terapie, EKG s navigací, viskoelastometr a další vybavení.

Prohlédli si modernizovaný dospávací pokoj s novými nástropními tubusy a monitorovací technikou, využívanou při péči o pacienty po operacích.

Zdravotníci Vsetínské nemocnice využívají nový mobilní rentgen. Umožňuje vyšetření pacienta přímo u lůžka; duben 2023
Pacienti ve Vsetíně už k rentgenu nemusí. Přístroj přivezou až k jejich lůžku

Podle ředitele Vsetínské nemocnice Martina Pavlici pořízené přístroje navýšily kvalitu a bezpečí, nemocnici posunuly na vyšší úroveň a umožnily další rozvoj služeb.

„Řada nového vybavení je na operačních sálech, špičková ultrazvuková technika je v gynekologických ambulancích, zkvalitnil se monitoring na dospávacím pokoji i na pooperačních pokojích na gynekologii či ortopedii, modernizovaly se přístroje v laboratořích,“ vyjmenoval Pavlica.

V laboratořích hematologického a transfuzního oddělení zaujal analyzátor krevního obrazu s nátěrovým a barvícím automatem a digitální morfologie, která byla vůbec poslední technologií dodanou díky prostředkům z dotačního programu REACT-EU.

Vsetínská nemocnice má nové dialyzační středisko za 120 milionů korun
Vsetínská nemocnice má nové dialyzační středisko za 120 milionů korun

„Nátěry vzorků na mikroskopický diferenciál, se už dělají automaticky na nátěrovém automatu, taktéž barvení. Tím se nám značně snížila spotřeba chemikálií na naprosté minimum a už není nutno vzorek zpracovávat mikroskopicky,“ popisuje přínosy Eva Kourková, odborná pracovnice v laboratorních metodách.

Celý proces je teď podle ní rychlejší a pro laboranty bezpečnější, protože nejsou zbytečně vystaveni vlivu chemikálií. „Digitální morfologie má instalovanou kameru, vzorek načte, s pomocí umělé inteligence rozdělí do kategorií, které hodnotíme – určíme zastoupení jednotlivých buněčných populací v pacientském vzorku,“ vysvětlila Kourková.

Magnetická rezonance spolkla největší sumu: 45 milionů

Největší a zároveň nejnákladnější položkou pořízenou z dotačního programu REACT-EU byla magnetická rezonance: spolu s potřebným vybavením přišla na 45 milionů korun.

Pacienti z Valašska už nemusí za magnetickou rezonancí cestovat, nově je i ve Vsetíně.
Pacienti z Valašska už nemusí za magnetickou rezonancí cestovat, je i ve Vsetíně

V žebříčku nejnákladnějších přístrojů následují: laparoskopická věž, již zmíněný hematologický analyzátor krevního obrazu s nátěrovým a barvícím automatem, mobilní rentgen, ultrazvuk pro gynekologii, robotická ruka, parní sterilizátory, ultrazvuk pro interní obory a anesteziologický přístroj.

„Nejvíce kusů vybavení směřovalo na centrální sterilizaci, kam byly zakoupeny sterilizační a dekontaminační kontejnery,“ doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Napříč nemocnicí pak byla nejvíce zastoupena infuzní technika (dokovací stanice, infuzní pumpy, injekční dávkovače), jedná se o vybavení v celkové hodnotě bezmála dva a půl milionu korun.