Nařízení vsetínského odboru životního prostředí vešlo v platnost 25. července a platí až do odvolání pro vodní toky v celém ORP (obec s rozšířenou působností) Vsetín.

„Z důvodu horkého, bezdeštného počasí a kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci došlo k poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d na celém území ORP Vsetín,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Jindra Tesařová.

Žádné zalévání či napouštění bazénů 

Podle jejích slov ve většině případů momentálně protéká koryty místních toků extrémně málo vody a dochází ke kyslíkovému deficitu a úhynu ryb, dále také k hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí.

„Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku, a to v souladu s doporučením správce povodí Povodí Moravy vydaným 21. července,“ doplnila Tesařová.

Dny řemesel a setkání kovářů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Vyhrazeno pro šikovné ruce. Rožnovský skanzen obsadí mistři starých řemesel

V současné době tak nelze z toků na Vsetínsku brát vodu pro zalévání, napouštění nádrží, bazénů, zavlažování všech druhů sportovišť, jako jsou například kurty či fotbalová a golfová hřiště, povolené nejsou ani odběry pro malé vodní elektrárny.

Vsetínský úřad upozorňuje, že kvůli nepříznivé hydrologické situaci klesají také hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ve správním obvodu města Vsetína se týká těchto toků: Vsetínská Bečva, Jasenický potok, Jasenka, Rokytenka, Semetínský potok a Vsetínský náhon, včetně jejich přítoků.

Průtoky nedosahují ani třetiny průměru

Na malé průtoky v řekách upozorňují vodohospodáři z Povodí Moravy už od poloviny července, kdy se pohybovaly nejčastěji v rozmezí mezi 15 až 50 % dlouhodobých průměrných červencových hodnot. Na většině vodních toků neteče ani polovina obvyklých měsíčních hodnot.

„Zatímco si v letošním roce připomínáme dvacet pět let od ničivých povodní na Moravě a dvacet let od povodní v Čechách, naplno se projevuje opačný hydrologický extrém – sucho,“ potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Průtoky většiny významných vodních toků nedosahují ani třetiny průměrných hodnot pro měsíc červenec. Například Olšava v Uherském Brodě byla v půli měsíce na 14 procentech, Vsetínská Bečva v Jarcové na 15 procentech, Dřevnice ve Zlíně na 12 procentech a Rožnovská Bečva v Rožnově pod Radhoštěm dokonce na 3 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Co naprší, to se odpaří

„Jednou z hlavních příčinou tohoto stavu je jev, který se nazývá evapotranspirace. I když se nám zdá, že relativně prší a ve řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Vodu navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.