Cena pitné a odpadní vody tak bude v příštím roce vyšší bez daně o 4 koruny, nárůst o dalších 2,39 koruny způsobilo zvýšení DPH na rok 2024 ze stávajících deseti na 12 procent.

Město Vsetín má ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín 17,95 procent. Předsedou představenstva VaK je starosta Vsetína Jiří Čunek.

Vánoční trhy ve Valašské Meziříčí začaly. Zahřeje vás punč na sto způsobů; prosinec 2023
Vánoční trhy ve Valašském Meziříčí začaly. Zahřeje vás punč na sto způsobů

„Naši vodárnu - Vodovody a kanalizace Vsetín vlastní pouze města a obce. Neberou si dividendy- prostředky nechávají ve prospěch technického zhodnocování a oprav. Navýšení ceny vodného a stočného v příštím roce je nezbytné a souvisí s celkovou situací zvyšování cen a navýšení nákladů, které s činností společnosti souvisejí,“ upozornil Jiří Čunek.

Náklady rostou, cena se zvyšuje

Celková cena vodného i stočného se pro rok 2024 zvýší o 6,5 korun včetně daně. Zatímco v roce 2023 byla cena za vodné a stočné 104,83, pro rok 2024 počítá VaK Vsetín s částkou 63,17 za kubík za vodné a s částkou 48,16 za kubík za stočné. Celkem tedy odběratelé zaplatí 111,33.

Placené parkování. Ilustrační foto
Od ledna se změní parkování v centru Vsetína. Podívejte se

„Cenu vodného ovlivňuje hned několik faktorů. Jedním z nich je zvýšení ceny povrchové vody, která tvoří 70 procent z celkového objemu nakupované pitné vody, růst chemikálií a také růst ceny vodoměrů, potřeba více VDM s dálkovým přenosem. U stočného je cena dána finanční analýzou projektu Čistá řeka Bečva II.,“ uvedl Roman Pilař, ředitel VaK Vsetín.

Společnost zajišťuje výrobu, distribuci pitné vody a odvádění, čištění odpadních vod pro téměř 111 tisíc obyvatel okresu Vsetín, částečně Zlín a Přerov.