Cílem úřadu je motivovat Vsetíňany k ještě pečlivějšímu třídění a tím v konečném důsledku dosáhnout snížení nákladů na nakládání s odpady.

Na nové webové stránce s adresou https://odpady.mestovsetin.cz/ naleznou zájemci vše, co dané oblasti ve Vsetíně týká. Včetně praktických informací jako například harmonogram svozu. Je zde k vidění také informační video, které má k pečlivému třídění odpadu také motivovat. Web plánuje město postupně doplňovat.

„Vsetíňané se snaží třídit odpad svědomitě, stále však máme prostor pro zlepšení. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se společností EKO-KOM uskutečnit osvětovou kampaň na zlepšení třídění odpadů ve městě. Její součástí je právě nový web i video, které zábavnou formou přibližuje smysl a výhody třídění,“ říká místostarosta Vsetína Petr Kudlík, který má odpadové hospodářství ve své kompetenci.

S osvětovou kampaní souvisí také test, který společnost EKO-KOM ve spolupráci s radnicí provedla na podzim loňského roku. Šlo o rozbor vybraného vzorku směsného komunálního odpadu z popelnic v různých částech města.

Obsah popelářského vozu nechala radnice vysypat přímo na plochu Dolního náměstí a odborní pracovníci analyzovali kvalitu třídění.

„Zjistili, že více než polovina odpadů skončila ve směsném odpadu zbytečně a dala se vytřídit, takže prostor pro zlepšení je. Věřím, že nový web pomůže,“ dodává místostarosta Kudlík.

Sběr, svoz a další nakládání s komunálním odpadem pro město zajišťuje společnost Technické služby Vsetín (TSV). Začala s tím už koncem šedesátých let minulého století společně s údržbou majetku.

Aktuální právní formu v podobě společnosti s ručením omezeným získaly TSV v roce 2002. Jejich stoprocentním vlastníkem je od té doby město Vsetín. Od roku 2013 zajišťují pouze odpadové hospodářství, oblast údržby majetku od té doby přešla na nově vytvořenou příspěvkovou organizaci Technické služby města Vsetína (TSMV).

Smlouva o sběru, svozu a dalším nakládání s komunálním odpadem mezi městem a TSV byla uzavřena na dobu neurčitou. Aby radnice dodržela zejména zákon o zadávání veřejných zakázek a nový zákon o odpadech, musela dodavatele této služby nyní nově vysoutěžit.

„Do veřejné zakázky, kterou město vyhlásilo, podal nabídku jediný zájemce. Tím byly právě Technické služby Vsetín s nabídkovou cenou necelých 27 milionů korun bez DPH za jeden rok plnění,“ připomněl místostarosta Kudlík.

Protože TSV splnily všechny požadavky dané zákonem i zadavatelem zakázky, radní uzavření nové smlouvy schválili. Opět na dobu neurčitou. V platnost vejde od 1. dubna 2023.

| Video: Youtube