Jak se něco podobného mohlo po více než třiceti letech od roku 1989 odehrát?

Agentura ČTK upozoňuje na to, že komunisté letos v září získali kladné stanovisko krajského úřadu. Ten změnil rozhodnutí vsetínského městského úřadu a umístění díla umožnil.

Umístění v rozporu s památkovou péčí?

Městský úřad ve Vsetíně před dvěma lety argumentoval, že k umístění sochy je potřeba stanovisko orgánu státní památkové péče. O to ale nikdo nepožádal.

"Tudíž je umístění sochy v dané lokalitě v rozporu s požadavky zákona o státní památkové péči,“ uvedla tehdy pro Deník mluvčí města Jana Raszková.

Radnice spatřovala konflikt s tímto zákonem také v samotném umístění Fučíkovy sochy poblíž místního zámku, v ochranném pásmu kulturní památky.

Koupaliště ve Valašském Meziříčí čekají po nerezovém bazénu další opravy.
Koupaliště ve Valašském Meziříčí čekají po nerezovém bazénu další opravy

Komunisté museli sochu odstranit, ale po dvou letech mohou slavit její návrat. Nahrál jim výsledek přezkumného řízení krajského úřadu ve Zlíně.

„Závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou, neboť v řízení se žádným způsobem neprokázalo, že osazení bronzové sochy se negativně dotkne předmětu památkové ochrany, což je v daném případě objekt vsetínského zámku. Krajský úřad tedy neměl jinou možnost, než toto nezákonné závazné stanovisko změnit, protože v předchozích měsících už dvakrát Městskému úřadu Vsetín vrátil věc k odstranění vad a novému projednání,“ uvedla pro ČTK mluvčí hejtmanství Ličková.

Úřad se bude osudem sochy ještě zabývat

Mluvčí vsetínské radnice reagovala, že vsetínskému stavebnímu úřadu nebyla podána žádost o povolení umístění této sochy.

„Budeme postupovat podle stavebního zákona,“ uvedla agentuře ČTK Jana Raszková s tím, že není vyloučeno, že se úřad bude osudem sochy ještě zabývat.

Odhalení sochy Julia Fučíka vzbudilo emoce už před dvěma lety.

„Je to urážka všech živnostníků, kterým přímo v Horním městě komunisti znárodnili pozemky a domy. Můj děda byl sklenář. Vzali a zbourali mu dům nedaleko této sochy, v Palackého ulici. Teď se děda obrací v hrobě,“ neskrývala už tehdy své rozhořčení v Deníku Jitka Kretová.

Hororový klaun děsí pod mostem ve Vsetíně. Naštěstí jen jako nové graffiti od Proroka; listopad 2023
Hororový klaun děsí pod mostem ve Vsetíně. Naštěstí jen jako nové graffiti

Historik Pavel Mašláň míní, že na Julia Fučíka je třeba se dívat ze dvou úhlů. Z pohledu jeho reálného života a z pohledu mýtu, který byl kolem něho komunisty vytvořen.

„Samozřejmě, byl to komunista. Ale také byl v odboji a byl umučený nacisty. Z tohoto hlediska je důležité si jeho život připomínat. Pak je tu věc druhá, že z něj komunisti udělali symbol a mučedníka, kdy ho až nekriticky obdivovali. O tom svědčí i spousta soch, které stály na mnoha místech republiky,“ popsal již dříve pro Deník Pavel Mašlán.

Předseda vsetínských komunistů Roman Ramach odmítl, že by byl Julius Fučík symbolem totality.

„Je to hrdina, který položil život za naši svobodu a za tuto zem,“ řekl.

Julius Fučík se narodil 23. února 1903 v Praze a 8. září 1943 byl popravěn v Berlíně jako účastník protinacistického odboje. Komunistický novinář, kritik a překladatel se po roce 1948 stal ikonou komunistické ideologie. Adorován byl zejména v souvislosti s dopisy z vězení na Pankráci vydanými pod názvem Reportáž psaná na oprátce, kde Fučík označuje komunismus jako jedinou budoucnost lidstva.

Osudy sochy Julia Fučíka ve Vsetíně

  • sochu Julia Fučíka vytvořil sochař Josef Malejovský v roce 1980
  • od roku 1981 stála před základní školou na sídlišti Ohrada
  • v roce 2005 byla odstaněna a od té doby ležela v garáži okresního výboru komunistické strany. Po několika letech začali komunisté spřádat plány na opětovné umístění sochy na veřejném místě
  • 19. května 2021 byla socha znovu odhalena a posléze zase odstraněna
  • 6. listopadu 2023 byla socha komunisty opět odhalena