Společně si tak připomněli čtyřiašedesáté výročí osvobození města 4. brigádou 1. československého armádního sboru vedeného generálem Karlem Klapálkem a partyzánským odbojem.

Atmosféru konce druhé světové války poutavým vyprávěním přítomným lidem přiblížil přímý účastník osvobozování Vsetína plukovník Vasil Coka. Několika lidovými písněmi a státní hymnou na závěr doprovodily vzpomínkový akt děti z pěveckého sboru Trávníček ze základní školy na Trávníkách.