„Chceme využít nabídky nezávislého pohledu zvenčí na aktivity pro rodiny, které se na území města dějí. Naším cílem je zpříjemnit život ve městě a najít nové příležitosti, na kterých budeme pracovat,“ vysvětluje místostarosta Vsetína Jiří Růžička, proč se město do AFFC zapojuje.

Radnice připravuje setkání s občany – workshop – jehož cílem je zhodnotit současný stav prorodinných a mezigeneračních aktivit ve městě.

„Poté s využitím námětů od občanů vytvoříme návrh nových opatření, která budou následně schválena,“ přiblížil Růžička. Návrh opatření prorodinných aktivit bude podle jeho slov připravený do konce letošního roku.

Zmíněné první workshop na téma aktuálního stavu prorodinné situace ve městě se uskuteční v pondělí 3. června v 16 hodin v zasedací místnosti č. 614 v 6. patře budovy městského úřadu na Svárově.

Město Vsetín není jedinou samosprávou ve Zlínském kraji, která AFFC absolvuje. Stejným směrem se vydává Kroměříž, Staré Město, Želechovice nad Dřevnicí, Jablůnka a Nivnice.

Pro zapojené obce je účast v projektu šancí zvýšit svou atraktivitu jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory, ale i zaměstnavatele.

„V Nivnici jsme v posledních letech uskutečnili nebývalé množství investičních akcí – budujeme a opravujeme silnice, chodníky, inženýrské sítě, zrekonstruovali jsme školu, školku, sportovní areál, postupně revitalizujeme zeleň, a tak bych mohla pokračovat,“ řekla už dříve místostarostka Nivnice Marie Kománková.

Místní úřad se podle jejích slov snaží také podporovat spolky, kterých je v obci celá řada. „Chceme u nás udržet mladší generaci a přilákat další mladé rodiny. Ale spolupracujeme i s poskytovateli sociálních služeb, kteří pečují o lidi s postižením a o seniory v obci,“ dodala Kománková.

Audit má několik fází. První je seminář, který pořádá Zlínský kraj a jehož se zástupci samospráv zúčastňují. Tento krok už zapojené obce absolvovaly.

Dále mají obce k dispozici poradce, který je celým auditem provede. Následně obec seznámí své občany se zahájením projektu, sestaví pracovní skupinu ze svých zástupců, občanů, neziskových organizací, podnikatelů a dalších aktérů.

„Skupina nejprve prostřednictvím workshopu zhodnotí současný stav prorodinných a mezigeneračních aktivit a poté s využitím námětů od občanů vytvoří návrh nových. Rada nebo zastupitelstvo obce nakonec vybere a schválí ta opatření, která bude obec naplňovat v následujících třech letech,“ vysvětila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Inspiraci našlo vedení kraje v Rakousku, kde projekt funguje od roku 2006 a za tu dobu údajně pomohl zlepšit komunitní život obcím, které jsou domovem přibližně 2,3 milionu Rakušanů.