Všechny byly zastaveny v rámci kauzy Wojtoň Kovex, která se tak po více než dvaceti letech s největší pravděpodobností uzavírá.

„Rozhodnutí je ze dvacátého února tohoto roku, jednání bylo neveřejné, zprávu jsme obdrželi ve čtvrtek,“ informovala mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

VŠECHNO ZAČALO UŽ V ROCE 1993

„Je to výborná zpráva pro město a jeho obyvatele. Díky rozhodnutí soudu můžeme postupně pokračovat s úpravami chátrajících budov tak, aby sloužily svému účelu,“ konstatoval starosta Jiří Růžička.

Dlouhé martyrium začalo v roce 1993, kdy se město zaručilo za bankovní úvěry v hodnotě 140 milionů korun firmám Wojtoň Kovex a Wojtoň Kovex příbory.

Do zástavy vložilo budovy Lidového domu, bývalého okresního úřadu na Horním městě, Kotova v Rokytnici, kulturního zařízení na Sychrově a lesní porosty v katastru Vsetína a Lhoty.

Když zmíněné firmy úvěry nesplatily a byl na ně vyhlášen konkurz, město se ocitlo v situaci, kdy reálně hrozilo, že o zastavené nemovitosti přijde.

NA OBJEKTECH VISELO ZÁSTAVNÍ PRÁVO

S odkazem na porušení smluvních ujednání ze strany podnikatele Wojtoně město zahájilo soudní pře, které se protáhly na více než 20 let.

Nejprve v roce 2014 docílilo vynětí nemovitostí z konkurzní podstaty. Stále ale na nich viselo zástavní právo. Jejich vymazání se město domáhalo v rámci dvou soudních řízení.

V prvním z nich vedeném proti Českomoravské záruční a rozvojové bance uspělo před dvěma roky, kdy Nejvyšší soud ČR rozhodl o neexistenci zástavního práva na budovu Kotova a lesy na Jasence.

Nyní Nejvyšší soud ČR rozhodl ve prospěch města i ve druhém řízení o neexistenci zástavních práv, vedeném proti společnosti Global Financial Restructuring, s. r. o. „To znamená, že město bude konečně moci volně nakládat i s budovami Lidového domu, kulturního zařízení na Sychrově a bývalého okresního úřadu na Horním městě,“ uzavřela mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.