Autobusy městské hromadné dopravy, jejichž trasa končí před zmíněným průmyslovým areálem, se v současně době před návratem do centra města otáčejí kolem ostrůvku před bývalou správní budovou a tam také mají svou zastávku.

„Projíždějí a zastavují přitom na soukromém pozemku, k němuž se vztahuje dosud platná uživatelská licence pro autobusy městské hromadné a příměstské dopravy. Ta však vyprší v závěru příštího roku a majitel tohoto pozemku již předem deklaroval, že má poté na něm své další investiční záměry,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

U točny vzniknou dvě bezbariérové zastávky a dvě stání pro autobusy. Točna vyroste v sousedství stávajících zastávek, na odbočce k hotelu U Vychopňů. 

„Za účelem stavby jsme již od soukromých vlastníků odkoupili příslušné pozemky. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace, která by měla být hotová na jaře. Se samotnou stavbou, na níž je v městském rozpočtu vyčleněno 6,5 milionu korun, počítáme ve druhém a třetím kvartálu letošního roku,“ upřesnil starosta.

Podle něj by na stavbu točny mělo na ulici Jasenická navázat zřízení zastávkového zálivu s kapacitou dvou autobusů. Využijí je ty, které sem přijíždějí z průmyslového areálu a poté pokračují do centra města.

„Tento záliv bude umístěn v místě současného chodníku podél bývalé správní budovy. Díky tomu nebudou autobusy zastavovat v jízdním pruhu a narušovat tak plynulost silničního provozu,“ vysvětlil Růžička.

Při opravě plánuje město opravit i samotnou vozovku v úseku od křižovatky před bývalou správní budovou až po vjezd do průmyslového areálu. Stavba vyjde na 5,5 milionů korun, proběhne v druhé polovině roku.