Z programu malých grantů, který je určen na podporu sportovních a kulturních aktivit podpořili sedmadvacet projektů od dvaceti organizací. A rozdělili přes sto sedmdesát tisíc korun.

Organizace předložily do grantového programu méně požadavků než v předcházejících letech.

„Zatímco například vloni celkové požadavky více než třikrát převyšovaly možnosti malých grantů, letošní požadavky byly jen dvojnásobné. To nám umožnilo podpořit většinu projektů v požadované výši,“ sdělil vsetínský místostarosta Lubomír Gajdušek.

Podle něho k nižšímu zájmu přispělo i vyhlášení grantového programu k sedmistému výročí založení Vsetína. Na ten totiž bylo v rozpočtu města vyčleněno dalších dvě stě tisíc.

Mezi podpořenými jsou například cyklus Film a škola, který připravuje Filmový klub ve Vsetíně, program vodáckých a herních aktivit TJ Slovanu nebo výstava drobného hospodářského zvířectva pořádaná každoročně Českým svazem chovatelů.