Muzeum regionu Valašsko je pokračovatelem Vlastivědného ústavu Vsetín, který v roce 1964 sloučil pod svá křídla dříve samostatná muzea na Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.

Historie toho valašskomeziříčského se začala psát 18. ledna 1884, kdy se uskutečnila ustavující valná hromada Musejní společnosti.

Muzeum regionu Valašsko, logo.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko„Po dlouhých letech stěhování našlo druhé nejstarší muzeum na Moravě v roce 1948 pevné místo na zámku Kinských, kde funguje dodnes,“ uvedl Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

Do rodiny Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí spadá i kostel Nejsvětější Trojice z druhé poloviny 16. století, který je chráněnou památkou.

O 40 let později vzniká Vsacké okresní muzeum

Vsacké okresní muzeum na Vsetíně oficiálně vzniklo 14. února 1924. Postupně měnilo názvy i místa svého působení. Od sloučení s valašskomeziříčských muzeem v roce 1964 zakotvilo na zámku Vsetín.

Nová instituce nesla nejprve název Vlastivědný ústav Vsetín, později Okresní vlastivědné muzeum Vsetín a od roku 2003, kdy přešla pod křídla Zlínského kraje, se jmenuje Muzeum regionu Valašsko. V roce 2005 se jeho součástí stála i dříve samostatná Hvězdárna Vsetín.

Časopisy Acta Carpathica Occidentalis a Acta Musealia z vydavatelské dílny Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy budu nově přístupné pouze on-line a zdarma na digitální platformě Actavia. Ilustrační foto.
Muzejní časopisy míří do 21. století, budou už jen on-line a zdarma

Díky této spletité historii si Muzeum regionu Valašsko v letošním roce připomíná hned dvoje kulatiny. Oslavy se odehrají na zámcích Vsetín a Kinských ve Valašském Meziříčí.

„V obou objektech se v sobotu 18. května Den otevřených dveří,“ upozornil ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Připomněl, že na zámku Vsetín už 24. března začala také výstava Muzeum stoleté, na zámku Kinských pak 13. dubna výstava Všechno nejlepší! 140 let muzea.

VIDEO: Jak se připravují vitríny pro jubiljení výstavu:

Zdroj: Youtube

Muzeu k významným jubileím pogratulovala i radní pro kulturu a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

„Muzeum regionu Valašsko toho dělá opravdu hodně a dělá to velmi dobře. Ať už se jedná o péči o svěřené památky, sbírkotvornou činnost, vzdělávání žáků škol z regionu či pořádání nejrůznějších výstav a akcí pro veřejnost. Já mu přeji, aby se mu to nadále dařilo, a mohlo tak předávat odkaz našich předků současným i budoucím generacím,“ prohlásila Fišerová.