Na počátku 17. století získal Vsetín sňatkem se zámožnou vdovou Lukrecií Nekšovnou z Landeku mladý ambiciozní šlechtic Albrecht z Valdštejna. Ten zrušil vsetínským měšťanům jejich dávné právo na vaření piva a šenkování vína a zřídil vrchnostenský pivovar.

Koncem třicetileté války se Vsetín rozšiřuje na levý břeh Vsetínské Bečvy – Dolní Vsetín.

Ale ještě do poloviny 19. století zůstává nevelkým městečkem. Rozmach průmyslu zachytil Vsetín roku 183, kdy je založen cukrovar.

Následně se město stává sídlem průmyslu na zpracování dřeva – vzniká sirkárna a továrny na nábytek z ohýbaného dřeva firem Kohn (1873) a Thonet (1862) a rovněž sklárny (1868).

starosta Vsetína Jiří Růžička
Jiří Růžička: Těší mne, že se pro roce a půl vrací do Vsetína každodenní ruch

Počátkem 20. stol. (1919) začíná pracovat známá elektrotechnická továrna Josefa Sousedíka a v roce 1937 je založena Česká zbrojovka. Dynamikou svého růstu hlavně ve druhé polovině 19. století Vsetín daleko předčil okolní města.Nejvýznamnější dominantou města je původně renesanční zámek z počátku 17. století, který je zároveň i nejstarší historickou budovou města.

V současné době je sídlem Muzea regionu Valašsko a vyhledávaným turistickým cílem i centrem kultury a místem společenských akcí.

K dalším cenným památkám patří trojice kostelů – římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie (1689) a dva evangelické kostely – empírový (1782/83) a kostel Horního sboru – helvetský bez věže (1827), dále barokní budova staré radnice postavená v letech 1721 – 1723 (dnes Galerie Stará radnice) a Maštaliska – bývalý panský dvůr z r. 1710.