Schodek rozpočtu na rok 2023, celkem 126 milionů, mají vyrovnat krátkodobé půjčky ve výši 100 milionů korun a prostředky na bankovních účtech města, které činí 25,9 milionu korun.

Desítky milionů navíc za energie

Ve Vsetíně, stejně jako jinde, se při sestavování rozpočtu museli vyrovnat s prudkým zdražováním energií.

„Na výdaje to má podstatný vliv. Proti roku 2022 jsou energie rozpočtovány s nárůstem téměř o 40 milionů,“ upozornila Jana Matochová z finančního odboru.

Ve výdajové stránce se podle ní promítá také růst cen stavebních prací a materiálů či posílení podpory neziskovým organizacím. Starosta Vsetína Jiří Čunek tvrdí, že rozpočet pamatuje na úspory a škrty.

„Současná energetická krize se nepříznivě odrazila na finanční náročnosti provozu radnice a městských organizací. Například školským zařízením, včetně knihovny, kde je město zřizovatelem, jsme museli zvýšit příspěvky na energie, vodu a teplo v souhrnu o 12,5 milionu korun,“ uvedl starosta.

O více než jedenáct milionů korun vzrostl příspěvek také společnosti Vsetínská sportovní, která spravuje šest městských sportovišť včetně zimního stadionu a lázní. Městská organizace bude hospodařit s 28,2 miliony korun.

Největší investice míří do úprav kolem nádraží

Na investiční akce je ve schváleném rozpočtu Vsetína pamatováno částkou 135,8 milionu korun. Tou stěžejní zůstává přeměna okolí nádraží v centru města, na kterou je vyčleněno celkem 70 milionů. Úpravy navazují na započatou rekonstrukci vsetínské železniční stanice, která je třímiliardovou investicí Správy železnic.

„V nadcházejícím roce vybudujeme část podchodu pod Nádražní ulicí mezi náměstím Jarmily Šulákové a budoucím dopravním terminálem, v oblasti zanádraží dojde k výstavbě nových komunikací a mostu přes mlýnský náhon,“ přiblížil plánované úpravy v režii města starosta Čunek.

Rožnov má rozpočet vyrovnaný, v Meziříčí jej schválí až v lednu

Finančními plány na další rok se zabývali politici také v dalších valašských městech. Z těch větších mají rozpočet hotový v Rožnově pod Radhoštěm.

Zastupitelé zde schválili historicky nejvyšší – a na rozdíl od Vsetína – vyrovnanou bilanci, která počítá s 880 miliony korun na straně příjmů i výdajů. I v Rožnově se přitom museli popasovat s růstem cen energií a hledáním úspor.

„Platby za energie se oproti předchozímu roku zvýšily o sedmnáct milionů korun,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera. Připomněl, že město také splácí několik starých úvěrů. Nejen proto bylo nutné hledat také možnosti, kde peníze uspořit.

„Jednotlivé odbory měly za úkol najít až pětiprocentní úspory v svých předkládaných rozpočtech,“ přiblížil Kučera.Valašské Meziříčí vstoupí do nového roku s rozpočtovým provizoriem.

„Vzhledem k nejistým cenám energií souvisejícími s energetickou krizí, s pokračujícím válečným konfliktem na Ukrajině a růstu inflace rada rozhodla, že rozpočet bude schvalován až v roce 2023, přičemž se na přelomu roku 2022 a 2023 uskuteční i porady zastupitelů k rozpočtu,“ vysvětlil v materiálech pro zasedání zastupitelstva starosta města Robert Stržínek.

Radnice ve Vsetíně počítá příští rok také s modernizací varovného systému obyvatel z 12,9 milionu korun. Sedmdesát procent nákladů pokryje dotace.

Tři miliony jsou připravené na obnovu okolí pumptracku u průmyslovky, bude pokračovat také výstavba garáže pro dobrovolné hasiče v letos obnovovaném volnočasovém areálu na Jasence. Tady město počítá s jedenácti miliony.

Milion korun půjde na přípravu energetických opatření na vybraných budovách v majetku města, například na pořízení projektové dokumentace na fotovoltaiku.

„Pokračujeme také v přípravách regenerace sídliště Rybníky. V rozpočtu jsme vyčlenili 1,8 milionu na dokončení projektové dokumentace, dále počítáme se zhotovením projektové dokumentace na další etapy výstavby Cyklostezky Rokytenka,“ doplnil Jiří Čunek.

Do školství investuje město 8,2 milionu korun, přičemž téměř tři čtvrtiny této sumy ukrojí druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace na Základní škole Ohrada.

Více peněz na sport, kulturu i sociální oblast

Rozpočet města pamatuje také na dotace pro podporu sociální, sportovní a kulturní oblasti. Oproti letošnímu roku budou vyšší. Na sport je vyčleněno 17,5 milionu (v roce 2022 to bylo 13,7 milionů), na kulturu 3,5 milionu (3,1 milionu) a pro oblast sociální 14,3 milionu (11,2 milionu).