V České republice zatím statut Fairtradové město nezískala žádná obec. Dobře našlápnuto ale mají Litoměřice, Třebíč, Brno a také Vsetín.

Fairtradové město je status určený městům podporujícím fair trade, tedy spravedlivý obchod. Cílem kampaně je osvěta a podpora prodeje fairtradových produktů.

„Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města,“ shrnul Stanislav Komínek, koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade.

K získání prestižního označení je třeba splnit několik podmínek. Město musí oficiálně podporovat spravedlivý obchod a fairtradové produkty. Zapojit se musí také místní organizace jako školy či knihovny.

„Město Vsetín se už v roce 2005 přihlásilo ke kampani Česko proti chudobě a od roku 2007 podporuje i kampaň fair trade při svých akcích,“ uvedl Jiří Žůrek ze vsetínské radnice.