Radnice každoročně organizuje veřejné fórum S námi pro vás za jeden provaz. Letos se uskutečnilo 14. června v Domě kultury a vzešly z něj příležitosti a problémy, které by obyvatelé Vsetína rádi řešili. O tématech potom hlasovali prostřednictví ankety.

„Občané měli možnost svými hlasy stanovit pořadí témat, jimiž by se mělo vedení v příštím období přednostně zabývat,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň, který má projekty místní Agendy 21 a Zdravého města Vsetín ve své gesci.

Co chtějí Vsetíňané ve městě zlepšit?

Prvenství se 105 hlasy získalo propojení cyklostezek v centru města, následovala MHD zdarma s 94 hlasy a na třetím místě skončila finanční podpora, která by vedla k posílení terénních, sociálních a zdravotních služeb pro seniory (88 hlasů).

Další projekty, které by mohly zlepšit život ve městě, jsou na následujícím seznamu:

  • řešení městské tržnice na Svárově,
  • revitalizace Panské zahrady s možností pořádání kulturních akcí,
  • více městské zeleně,
  • oprava chodníku a cyklostezky na břehu Bečvy z ohrady k SŠ Kostka,
  • zřízení asistentů prevence kriminality, a to i z rozpočtu města,
  • modernizace hřišť u ZŠ a MŠ (Ohrada, Rokytnice),
  • vyhlídkové místo na území města (viewpoint-fotopoint).

„Rada města vzala výsledky hlasování na vědomí a podněty se budeme zabývat, nicméně některé požadavky jsou již v realizaci nebo jsou splněny,“ reagoval místostarosta Bartoň.

Propojení cyklostezek v centru je podle něj součástí řešení nového přednádražního prostoru: vznikne nová stezka pro cyklisty, která bude v budoucnu propojena s cyklostezkou Rokytenka.

„Od září pracuje pro městskou policii v rámci projektu pět nových asistentů prevence kriminality. S větším množstvím zeleně v centru počítá také připravovaná rekonstrukce Dolního náměstí a vyhlídkové místo je jedním z návrhů do letošního participativního rozpočtu, pro který mohou občané hlasovat. O ostatních námětech a možnostech jejich realizace budeme dále diskutovat, “ doplnil Pavel Bartoň.