Celosvětově se slaví 5. října, v České republice je určen na 28. března, tedy právě na dnešní den. Termín to ale není náhodný, jedná se totiž záměrně o den, kdy se narodil Jan Amos Komenský, jenž je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. V Den učitelů se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos. V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se tento svátek zařadil na seznam významných dnů České republiky. Ministerstvo uděluje také dnes Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší učitele. Učitelé se podílejí na výchově budoucích generací, i Deník jim proto přeje všechno nejlepší k jejich svátku, pevné zdraví, ale neméně pevné nervy.

Tereza Ševčíková, MŠ Spáčilova, Kroměříž: Ať jsou veselé a hravé, ať si užívají pocitu „dětství" a aby si uměly správně vybrat mezi dobrým a zlým.

Jiří Buksa, ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí: Makejte! Dělejte něco! Čuchněte ke dřevu, k maltě, železu, k čemukoliv, co vás bude bavit. Každý je v něčem dobrý! Objevte to, co je vaše deviza. Jelikož prožít 50 let života každodenním probouzením se s představou, že mě zas čeká další den, měsíc, roky strávené něčím, co mě ničí a deprimuje, je skličující a sžíravé. Otřesná představa. Nehledě na to, že pokud prožijete, ať už učňák či gympl, s jointem za školním pozemkem, může se vám stát, že nakonec nebudete mít job žádný! A to se pak setsakramenstky těžko žije a plní se sny.

Přemysl Pálka,Univerzita Tomáše Bati: Buďte otevření novým myšlenkám, zajímejte se o dění kolem sebe a aktivně vyhledávejte možnosti, které vám studium na vysoké škole nabízí. Využívejte a zapojte se do mezinárodních aktivit univerzity a minimálně na jeden semestr vycestujte studovat nebo pracovat do zahraničí. Vždyť jen na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme schopni umožnit zahraniční stáž každý rok více jak několika stům z vás!

Miroslava Poláková, Gymnázium Uherské Hradiště: Važte si vzdělání. Nepřijímejte jenom pasivně množství informací. Vyhodnocujte je, třiďte je, naučte se uvažovat v souvislostech. A také věřte a neustále mějte na paměti, že technický pokrok nespasí člověka v jeho humanitě. Stejně jako internet vás osobně nedovede do systému mozkových trustů. Napřed musíte sami znát a až poté začít vědecky pracovat.

Jiří Buksa, ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí

Co byste vzkázal rodičům?

Nezapomínej na cukr! Ale měj po ruce i bič!

Jsou pedagogové dostatečně ohodnoceni?

To je těžká otázka. Pravda je, že naše pracovní doba je úplně jiná než u jiných profesí. Ano, máme spoustu volna. Ale pro učitele nekončí práce s posledním zvoněním. Tedy neměla by. Dle mého by neměl být pedagog hodnocen podle toho, jak dlouho stojí za katedrou, ale podle toho, jak pracuje s dětmi, co si pro ně připravuje, kolik je s nimi ochoten trávit času.

Nedokážu si představit, že by některá škola dokázala adekvátně ohodnotit člověka, který jede čtyřiadvacetihodinové směny na lyžácích, školách v přírodě, výletech. A to nejen finančně ohodnotit časovou náročnost, ale hlavně tu šílenou zodpovědnost za třicet dětí.

Jaký je váš kantorský vzor?

Měl jsem v životě štěstí na spoustu výborných pedagogů. Ať už to byli pánové Kotrč, Kopp, Horák nebo můj otec.

Autor: zpravodajové Deníku

Související Pamětní listy a medaile převzali dvě desítky učitelů z celého kraj