Bez kol, s rozbitými bočními i předním sklem. Vytrhané polstrování sedaček, vyrvaná řídící jednotka a chybějící SPZ.

Zrezivělý vrak osobního automobilu vévodí parkovišti ve zlínské ulici Okružní již několik let. Rozhodně to vypadá, že se stane jeho nedílnou součástí. Do dnešního dne totiž neexistuje právní norma, která by jasně stanovila, že se jedná o vrak vozidla, které může obec nechat odtáhnout a tyto náklady spojené s likvidací přičíst majiteli.

Podobný vrak kvůli současné podobě zákona například způsobil, že se málem neuskutečnila plánovaná dostavba parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.

„Jedno vozidlo si po naší výzvě majitel odvezl. V druhém případě jsme byli neúspěšní,“ dodal v závěru loňského roku starosta města Zdeněk Pánek. Poté, co se o problém začal zajímat Deník, situace se vyřešila a „za neznámých okolností“ zmizel i druhý vrak vozidla.

Na území města Zlína se v současnosti takových vraků nevraků, nachází podle slov ředitele zlínské městské policie Milana Kladníčka necelá třicítka, přesněji osmadvacet.

Vláda v těchto dnech však schválila změnu zákona číslo 13 z roku 1997. Podle novely již nebudou mít obce svázané ruce v boji s vraky, které nejen že zabírají místa na parkovištích, ale také bývají nebezpečné a ruší vzhled okolí. Díky nové legislativě bude možné odtáhnout i vozy, které nemají platnou STK a budou splňovat definici vraku.

OBCE BUDOU MOCI VRAKY ODSTRANIT

„Vlastník komunikace, v tomto případě město Zlín, nejdříve vyzve provozovatele odstaveného auta, aby si zajistil technickou kontrolu nebo vozidlo odstranil. Pokud výzva provozovateli zůstane bez reakce, po dvou měsících může obec sama vrak odstranit a náklady poté vymáhat po provozovateli,“ nastínil Milan Kladníček s tím, že pokud bude majitel takového vozu znám a dopustí se ještě jiného dopravního přestupku, bude jeho případ řešen v přestupkovém řízení.

Pro strážníky, i pro ty ve Zlíně, se změnou zákona nic nemění i když novelu zákona rozhodně vítají.

„Budeme i nadále plnit funkci evidenční, tedy zjistíme stav, provede fotodokumentaci z místa a předáme vlastníku komunikace v případě města Zlína odboru dopravy na oddělení provozně -technické,“ vysvětlil jejich ředitel Kladníček.

Podle něj může podnět o nacházejícím se vraku automobilu na veřejném prostranství zadat každý občan. S identifikací autovraků pomáhají občané místním samosprávám již nyní. Dá se tak očekávat, že po změně legislativy jejich zapojení ještě vzroste. Zlínští strážníci pravidelně provádí kontroly v místech, kde by se tyto nevzhledné zbytky vozidel mohly nacházet.

„Procházíme komunikace a děláme agendu polovraků. Registrujeme nejen stávající, ale i ty, které nově přibyly. Všechny tyto poznatky předáváme Odboru dopravy na Oddělení provozně technické. Větší a celkové kontroly města děláme po zimě. Další plánujeme v březnu,“ upozorňuje ředitel MP Zlín.

VÍTANÁ ZMĚNA

Kvůli stávajícím problémům s vraky změnu, jak lze předpokládat, vítají ve všech městech v kraji.

„Po poslední novele zákona o pozemních komunikacích se pro nás odstraňování vraků značně ztížilo, jelikož zákon přesně definuje co je vrak. Proto jsme v posledních 3 letech odstranili třeba jen jeden či dva autovraky v průběhu celého jednoho roku ( 2019-1, 2018-2, 2017-1).

Odstavených aut jsou však jen na pozemcích města (např. na parkovištích) desítky,“ uvedl za město Uherské Hradiště Jan Pášma s tím, že nové znění, právě schválené Parlamentem, město vítá.

Starosti s pozůstatky vozidel mají i ve Vsetíně.

„Řešíme momentálně zhruba čtyři dlouhodobě odstavená vozidla, takže jich není nějak moc. Nicméně zabírají parkovací místa, takže by bylo dobré, kdyby šly jednodušeji odstranit z parkovišť,“ komentuje novinku i mluvčí města Jana Raszková.