Ve městě budou k vidění také desítky vojáků v dobových uniformách a historická vojenská technika. Město Vsetín ve spolupráci se Spolkem přátel historie a Muzeem regionu Valašsko totiž uspořádá na prostranství před budovou bývalého okresního úřadu na Horním městě prezentaci asi padesátky členů klubů vojenské historie, sdružené pod 4. prapor „úderný“. Přijdou po trase, kudy armádní sbor postupoval při osvobozování republiky v roce 1945.

Členové klubů vojenské historie představí příslušníky 1. československého armádního sboru v SSSR, kteří osvobodili město Vsetín dne 4. května 1945. Vojenská historická vozidla přijedou ulicemi generála Klapálka, Smetanovou, Mosteckou a Palackého na Horní město, pěchota projde terénem až na místo. „Prezentace bude připravena přibližně od 10 do 12.30 hodin a bude zahrnovat ukázky dobové vojenské techniky, výstroje a výzbroje. Mezi půl jednou a jednou kolona vyrazí dál ve směru, kterým se armádní sbor pohyboval v roce 1945, tedy směrem na Hošťálkovou,“ uvedl Dušan Janiš ze Spolku přátel historie.