Besedovat s chlapci a děvčaty přijeli příslušníci 7. mechanizované brigády z Hranic na Moravě, která nese pojmenování Dukelská Hranice.

Setkání s vojáky se dětem líbilo. „Je to příjemné zpestření výuky. Některým to možná pomůže i v rozhodování, kam po škole. Ale hlavně dostáváme informaci o armádě a její práci od těch, kteří tomu nejvíc rozumí," řekl deváťák Ondřej Skalský. O kariéře profesionálního vojáka neuvažuje. „Na mě je to příliš nebezpečné a riskantní," dodal.

Zapojení příslušníků Armády ČR do výuky uvítala také učitelka druhého stupně zmiňované školy Lenka Michálková. „Je to skvělá doplňková výuka. Výhodu spatřuji zejména v tom, že žáci se o armádě dozvídají jen z televize," uvedla učitelka.

Málokteré z dětí si podle ní uvědomuje, že může nastat nebezpečí. „Žijí dětským světem. I z tohoto pohledu má setkání s vojáky svůj význam," dodala Lenka Michálková.

Hlavním smyslem středečního setkání vojáků se školáky však bylo seznámit je s povinnostmi ve vztahu k obraně státu. „Děti seznamujeme se základními principy obrany naší země, s úlohou ozbrojených sil při řešení krizových situací a o výhodách členství v mezinárodních organizacích," vysvětlil Radek Hampl, tiskový mluvčí 7. mechanizované brigády.

Objasnil také, jak je to s výrokem ministra obrany Martina Stropnického ohledně možnosti povolávání civilistů do armády.

Podle něj nejde o obnovení povinné vojenské služby, ale o takzvané odvody. „Armáda nemá přehled o tom, jaké lidi z civilu by mohla použít. Třeba výbuch ve Vrběticích. Bude potřeba odvést munici pět sty nákladními auty. Tady by mohli pomoci civilní šoféři. Je to ale také problém například počítačových specialistů a dalších oborů. Chtěli bychom proto vědět, na koho a kam se v případě naléhavosti o pomoc obrátit," poznamenal Radek Hampl.

Na programu setkání vojáků s dětmi však nebyly jen problémy čistě vojenského charakteru. Příslušníci armády školákům také předvedli, jak zachránit kamarádovi život, nebo jak se chovat při živelných pohromách. „Snahou je připravit děti na situace, s nimiž se mohou setkat. Učíme je, jak přivolat první pomoc, jak postupovat při zlomeninách či krvácení. Vysvětlujeme jim ale rovněž chování například při chemické havárii, jak použít protichemické prostředky a podobně," vyjádřila se projektová manažerka Ministerstva obrany Daniela Hölzelová.