Plán na spuštění trvalého monitoringu Bečvy ve Valašském Meziříčí představil dnes (v úterý 2. února) na setkání s novináři v areálu čističky odpadních vod a laboratoří společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín starosta Valašského Meziříčí a předseda představenstva VaK Robert Stržínek.

„Chceme, aby monitorovací stanoviště fungovalo co nejdříve, ideálně do léta,“ upřesnil.

Zřízení stanice hlídající kvalitu vody iniciovalo ministerstvo životního prostředí společně s městem Valašské Meziříčí. V současné době se řeší stavební povolení, napojení na elektřinu i otázka financí.

„Jedná se o speciální kontejner, který bude umístěný ve Lhotce nad Bečvou. Jeho instalaci včetně měřícího zařízení v hodnotě zhruba dva a půl milionu korun technicky řídí a za provoz zodpovídá Výzkumný ústav vodohospodářský,“ uvedl Stržínek. Náklady z velké části pokryje ministerstvo životního prostředí.

JEDINÁ MĚŘICÍ STANICE V REPUBLICE

V současné době bude zařízení ve Lhotce jediné svého druhu v celé zemi. Před časem byla dvě taková v provozu u průmyslových oblastí na řece Odře v Bohumíně a na Olši v Koukolné. Projekt fungoval deset let až do roku 2014.

Monitorovací zařízení nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně měří jakost vody a vyhodnocuje její biologické vlastnosti.

„Ty jsou nedůležitější. Způsobují, že se organismům ve vodě buď líbí nebo se s nimi začíná něco nepěkného dít,“ řekl vedoucí ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV) Přemysl Soldán.

Přístroj využívá vodní organismy – perloočky a sleduje jejich reakce. Je přitom schopný vyhodnotit změny chování, které mohou znamenat závažné změny jakosti vody a ukazovat na možné znečištění či ekologickou havárii. „Přístroj je také v době, kdy dojde k havarijnímu stavu, schopen okamžitě spustit odběr vzorků a zároveň informovat (záchranné) složky, které mohou okamžitě začít jednat,“ uvedl Soldán.

Nemohla by se tak opakovat situace z loňského září, kdy fatální znečištění Bečvy vyšlo najevo až v okamžiku, kdy rybáři našli ve vodě mrtvé ryby. Odpadly by také následné debaty o tom, že některé vzorky vody byly odebrané pozdě či špatně.

„V září se ukázalo, že je problém rychle zabezpečit akreditovanou osobu, navíc v neděli odpoledne a v době covidové pandemie, která by byla schopná odborně vzorky odebrat a předat je akreditované laboratoři,“ připustil starosta Meziříčí Robert Stržínek.

V LABORATOŘÍCH BUDOU V POHOTOVOSTI

Meziříčská radnice proto uzavře smlouvu s firmou VaK Vsetín, která přinese pružnější objednávání odběrů a analýzy vzorků vody. Počítá se s využitím pohotovostní služby od 7.30 do 22 hodin i služeb nepřetržitého dispečinku.

„Připravujeme model, kdy budeme mít ‚na telefonu‘ lidi s akreditací na odebírání vzorků, kteří jsou v případě havárie schopní odborně vzorky odebrat a v naší či jiné laboratoři je nechat analyzovat,“ přiblížil Stržínek.

VaK Vsetín navíc do budoucna chystá rozšíření portfolia svých akreditací, výhodou je regionální působnost. „V případě Bečvy máme nejkratší dojezdovou vzdálenost a v regionu tři laboratorní pracoviště, takže jsme schopní být nejrychlejší,“ ujistil vedoucí laboratoře VaK Vsetín Václav Janík.

MĚSTO MAPUJE NEBEZPEČNÉ KANÁLY

Valašskomeziříčská radnice vytipovala také šest výpustí na katastru města, které považuje za možné riziko. Je mezi nimi i kanály vedoucí z areálu meziříčské chemičky DEZA či areálu bývalé rožnovské Tesly. „Jedná se o výpusti z velkých průmyslových podniků, které ústí do Rožnovské i spojené Bečvy. V této chvíli mapujeme všechny objekty, které jsou na ně napojeny a sestavujeme seznam látek a jejich limitů, které mohou do řeky vypouštět,“ uzavřel starosta Meziříčí Stržínek.