„Zdražují energie, rostou náklady na likvidaci kalů a roste také cena surové vody, kterou musí společnost nakupovat od Povodí Moravy. To jsou faktory, které zvyšují provozní náklady. Naším cílem ale je, držet cenu vody na co nejnižší úrovni,“ říká předseda představenstva VaK Vsetín Robert Stržínek.

Společnost také podle něj potřebuje generovat dostatek peněz na plánované investici a opravy vodovodní a kanalizační sítě.

I když ceny od ledna vzrostly v součtu na 88,32 Kč s DPH za m3, po čtyřech měsících zaplatí odběratelé opět méně.

Milan Orálek u studny v M-klubu v meziříčském Zámku Žerotínů
Travička Maryša z meziříčského arestu? Byla to Josefa!

„Od května klesne sazba DPH u vodného a stočného z patnácti na deset procent. Cena bude od pátého měsíce v součtu nižší o 40 haléřů oproti ceně 84,87 korun za kubík v roce 2019. I v dalších letech se budeme snažit vybalancovat cenu vody tak, aby byla pro naše odběratele co nejpříznivější,“ doplnil Robert Stržínek.

Zároveň ujistil, že vody je dostatek a nadále si uchovává vysokou kvalitu.

„Velkou váhu klademe také na kvalitu vodovodní a kanalizační infrastruktury, která je díky pravidelné údržbě a investicím ve velmi dobré kondici,“ říká předseda představenstva.

Společnost VaK Vsetín, a. s., vznikla v roce 1993. Jejími akcionáři jsou výhradně města a obce našeho regionu, přičemž nejvýznamnějšími akcionáři jsou města Valašské Meziříčí (podíl 22,34 %), Vsetín (18,51 %) a Rožnov pod Radhoštěm (13,55 %).

Dodávky pitné vody zajišťují z více než 98 % čtyři hlavní zdroje a úpravny pitné vody: Karolinka, Vsetín – Ohrada, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Společnost VaK Vsetín dodává pitnou vodu více než 111 tisícům obyvatel v 51 městech a obcích regionu. V celkem 34 obcích zajišťuje také odvod a likvidaci odpadních vod.

Cyklostezka Rokytenka ve Vsetíně je 7. ledna 2020 stále vedená jako staveniště, i když z větší části se zdá být hotová. K užívání bude v 1. čtvrtletí 2020.
Dvě stě metrů cyklostezky postavili za čtyři miliony. Kdy bude otevřena?