Jak uvedl mluvčí města Josef Beneš, za kubický metr vody zaplatí 52,97 namísto dosavadních 48,51 koruny, přičemž vodné vzroste ze 28,66 na 31,17 a stočné z 19,85 na 21,80 koruny. Důvody cenových úprav jsou obdobné jako v předchozích letech - zdražení povrchové surové vody, kterou firma nakupuje od Povodí Moravy a zdražení energií.

„Tentokrát se ale do nových cen promítne také zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 na 9 procent a náběh nákladů na pronájem a provoz zařízení, která jsou výsledkem akce Čistá řeka Bečva,“ podotkla Miroslava Vaculíková, ekonomická náměstkyně společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín.