Důvodem ke zdražení je podle společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín především výrazný růst nákladových položek. „Do ceny se od nového roku promítne nejen vyšší sazba daně z přidané hodnoty, ale také například další výrazný růst ceny elektrické energie, plynu a povrchové vody.

U odpadní vody jsou zahrnuty rovněž zvýšené náklady a nájemné za provozování staveb Projektu Čistá řeka Bečva,“ vysvětlil zásadní důvody zdražení ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín Leopold Orság.

Zatímco letos platí domácnosti v regionu za kubík vody 48,51 korun, od Nového roku to bude 52,97 korun (cena včetně DPH). Vodné přitom činí 31,17 korun a stočné 21,80 korun.

Proti loňskému roku jde o navýšení o 5,2 % v přímých nákladech a další 4 % přinese změna sazby DPH.