Kolik pacientů či rodinných příslušníků vyhledá pomoc u Vás, jakožto sociálního pracovníka v rámci vánočních svátků?

Myslím, že o vánočních svátcích kontaktují sociálního pracovníka pacienti nebo jejich rodinní příslušníci méně než v jiných dnech. Souvisí to zřejmě s tím, že lidé si chtějí o vánočních svátcích uchovat spíše dobrou náladu, být svátečně naladěni. Nechtějí řešit nepříjemné a často tíživé situace svých blízkých.

Máte nějaký příběh, který Vás zasáhl, oslovil?

Nejčastěji se mě dotýkají příběhy klientů, kteří nemají žádnou rodinu ani nikoho, kdo by jim mohl v jejich tíživé sociální situaci pomoci. Pak řešení takových případů leží zejména na sociálním pracovníkovi, který by měl být odborníkem, který je schopen včas a dle individuálních potřeb pacienta vyhledat vhodnou sociální službu. Avšak z důvodu sociálního systému naráží na spousty překážek a kritérií, které brání ve včasném vyřešení daného případu. Často pak dojde k situaci, že i když se po několika měsících intenzivního hledání řešení podaří vhodnou sociální službu či instituci najít, pacient na oddělení následné péče nakonec umírá v důsledku dlouhodobé hospitalizace a celkového fyzického či psychického vyčerpání organismu.

S čím vším se na sociálního pracovníka obracejí pacienti či rodinní příslušníci a žádají o pomoc?

Nejčastěji se na sociálního pracovníka nemocnice obracejí pacienti či rodinní příslušníci v situaci, kdy hledají vhodnou sociální službu, která by jim pomohla s péčí o jejich blízkého, a to jak v domácím prostředí, tak také při umístění do pobytové sociální služby. Jedná se tedy o pomoc při zajištění následné péče po propuštění z nemocnice. Dále je to pomoc při řešení finančních záležitostí, např. dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením nebo invalidní či starobní důchod. Častá je také pomoc v oblasti opatrovnictví u osob, které již nejsou schopny z důvodu špatného zdravotního stavu řešit všechny své záležitosti.

Pacientům na vánoční svátky děláme „rodinu“, jak je nejlépe na svátky připravit?

Myslím si, že rodinu není možné nahradit. Oddělení následné péče se snaží pacientům zpříjemnit pobyt v nemocnici zejména aktivitami, které probíhají již před vánočními svátky – mikulášská nadílka, vánoční besídka s dětmi z mateřské školy, vánoční nadílka prostřednictvím canisterapie. Na štědrý den pak dostávají pacienti balíček s malou pozorností a také štědrovečerní večeři, kterou tvoří již tradičně ryba a bramborový salát. Samozřejmostí je také vánočně vyzdobené prostředí nemocnice či vlídný a svátečně naladěný zdravotnický personál. Vlídnost, empatie a dobrá nálada zdravotnických pracovníků by však neměla být pouze záležitostí vánočních svátků, ale i v dalších dnech během roku. Myslím si, že velkou měrou k pozitivnímu a příjemnému prožití křesťanských svátků může přispět také návštěva nemocničního kaplana. Ten může na vyžádání navštívit pacienty, kteří chtějí prožít vánoční svátky nejen jako svátky klidu, míru a lásky, ale také z pohledu křesťanské víry jako svátky narození Ježíše Krista.

Myslíte, že zůstane na vánoční svátky oddělení následné péče plné, nebo jsou rodiny, které si odváží pacienty domů?

Obsazenost lůžek na oddělení následné péče je zřejmě podobná jako v jiných obdobích během roku. Myslím si, že pro většinu pacientů je těžké, když musí zůstat přes vánoční svátky hospitalizovaní v nemocnici. Ti, kteří rodinu mají a mohou být propuštění, se snaží, aby mohli prožít Vánoce se svojí rodinou v domácím prostředí. Ti, kteří fungující rodinu nemají, nebo jejich zdravotní stav neumožňuje propuštění do domácí péče, jsou pak nuceni v nemocnici zůstat. Pacienti, kteří žijí doma osaměle, jsou pak často vděčni, že mohou vánoční svátky prožít třeba i v nemocnici, kde mohou zažít pozornost a vlídnost alespoň zdravotnického personálu.

Co je dle Vašeho uvážení nejdůležitější, aby pacient zůstal psychicky v pohodě a v těchto nejdůležitějších křesťanských svátcích je prožil v dobrém a s úsměvem?

Samozřejmě je důležité, aby pacient byl v psychické pohodě v jakémkoliv období roku, kdy je nucen pobývat v nemocnici. Vánoční svátky mohou u pacientů vyvolat nejrůznější pocity, a to jak pozitivní, tak negativní. Záleží asi na tom, co zrovna pacient prožívá, jestli má milující rodinu, ke které se může vrátit, nebo žije osaměle, nebo někoho blízkého s kým by rád Vánoce prožil nebo v nedávné době ztratil. Domnívám se tedy, že vánoční svátky mohou být zdrojem nejen prožívání radosti, lásky a pokoje, ale pro spoustu lidí také důvodem ke smutku či depresi. Pokud jsou vánoční svátky vnímány skutečně jako křesťanské svátky, které jsou oslavou narození Ježíše Krista, pak právě toto vědomí může být pro věřící pacienty důvodem k radosti, úsměvu a dobré náladě, a to i napříč těžkostem a nepříznivé situaci, kterou právě prožívají.

RADKA MILOŠEVSKÁ