Přínosy stavby přitom mohli pocítit cestující v dálkových vlacích už během letošního roku, kdy se rychlost zvýšila nejprve na 120 km/h a přibližně v polovině června na současných 155 km/h.

„Naklápěcí soupravy pojedou v uvedeném úseku ještě o pět kilometrů za hodinu rychleji. Jízda po bezstykové koleji je přitom klidnější a pohodlnější než dosud,“ upozornil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Práce na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje začaly v červnu 2019 a trvaly necelé dva roky. V celém úseku je nyní zrekonstruovaný železniční spodek, nový železniční svršek, trakční vedení i zabezpečovací zařízení.

„Rekonstruovány byly všechny železniční mosty a propustky, část propustků byla zrušena. Součástí stavby byla i příprava na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově,“ uvedla Správa železnic.

Test nového typu pražců

V úseku Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou byl zřízen zkušební úsek železničního svršku s novým typem betonových pražců. Součástí prací byla i úplná přestavba a rozšíření silničního nadjezdu na silnici třetí třídy v Hustopečích nad Bečvou v místě zvaném Valcha.

V lokalitě Střítežík zase vyrostl nový železniční most, který zajistí mimoúrovňové křížení budoucí cyklostezky s tratí. Ve Lhotce nad Bečvou pak na náspu silnice třetí třídy v pokračování za nadjezdem železniční trati vznikl nový chodník oddělený betonovými svodidly od silnice.

Lhotka získala moderní nádraží

Zdaleka největší objem prací se odehrál ve stanici Lhotka nad Bečvou (část obce Lešná), která prošla kompletní přestavbou včetně tamní výpravní budovy. Vzniklo nové ostrovní nástupiště s výškou 550 milimetrů nad přilehlými kolejemi s mimoúrovňovým, bezbariérovým přístupem novým podchodem.

Přístupové rampy a schodiště včetně části nástupiště jsou nyní zastřešené. Zcela přestavěná je velká část výpravní budovy, v níž mohou pracovníci nově využívat moderní technologie umožňující ovládání nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Rekonstrukce stála 1,66 miliardy

Zakázku na celou rekonstrukci trati a přidružené stavební práce získalo před dvěma lety sdružení firem STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. Celkové náklady přesáhly 1,66 miliardy korun bez DPH. Téměř pětaosmdesát procent nákladů pokryla evropská dotace.