„Chceme dát novým podchodům originální a nezaměnitelný vzhled s místní tematikou, proto jsme oslovili vsetínské umělce a školy. Několik panelů podchodu U Křivačkárny tak bude vyzdobeno malbami místní umělecké skupiny M3 na téma sport ve Vsetíně. Jednu stranu podchodu pod železniční stanicí zase vyzdobí děti vsetínských základních a uměleckých škol, jejich výtvory se budou věnovat tematice Vsetína,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.

Nové nádraží se slavnostně otevře 3. května

V pátek 3. května se slavnostně otevře nové vlakové nádraží včetně budovy dopravního terminálu. Zatímco práce na dokončení finišují, město se ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje připravuje na zahájení druhé etapy přestavby přednádražního prostoru.

Jejím předmětem je vybudování nové dopravní infrastruktury a autobusového nádraží v okolí právě dokončovaných staveb dopravního terminálu a parkovacího domu. Jde o práce, které s ohledem na technologické postupy nemohly být prováděny souběžně s přestavbou vlakového nádraží a musely tedy počkat na její dokončení.

Sídliště Rybníky ve Vsetíně čeká revitalizace.
Regenerace vsetínského sídliště Rybníky se části obyvatel nelíbí

V rámci první etapy přestavby přednádraží finišují práce na výstavbě podchodu pod Nádražní ulicí. Ten propojí podzemní parkoviště Smetanovy obchodní galerie s dopravním terminálem a dále pak naváže na podchod vybudovaný Správou železnic pod železnicí a nástupišti, který vyústí v zanádražním prostoru Na Lapači.

Navazující druhá etapa zahrnuje přestavbu Nádražní ulice v úseku od křížení s ulicí Svárov až po budovu polikliniky, před níž vyroste nová okružní křižovatka. Součástí bude také vybudování komunikace, která zajistí příjezd vozidel do parkovacích domu a výjezd z něj, a také nového autobusového nádraží.

To se přesune ze stávajících prostor blíže vlakovému nádraží. Část autobusových stanovišť určených především pro příměstské spoje bude umístěna mezi parkovací dům a železnici, další část pak mezi železnici a dopravní terminál. Cestujícím se tak výrazně zjednoduší a zkrátí přestupy mezi autobusy a vlaky.

Stavební práce cestu do nemocnice neohrozí

Práce na přestavbě přednádražního prostoru potrvají do konce roku 2025.

„Dalšího půl roku budou ještě pokračovat ty méně zásadní,“ sdělil starosta, který ubezpečil, že během budování dopravní infrastruktury v přednádraží, především pak okružní křižovatky před poliklinikou, nebude nijak ohrožena dopravní obslužnost nedaleko vzdálené Vsetínské nemocnice.

Čilý stavební ruch pokračuje také v zanádražním prostoru.

Nový železniční podchod U Křivačkárny ve Vsetíně; březen 2024
Chodcům ve Vsetíně už slouží nový železniční podchod U Křivačkárny. Podívejte se

Na počátku dubna dělníci zbourali provizorní most přes mlýnský náhon v sousedství nového železničního podchodu U Křivačkárny a začnou tam stavět nový. Dokončují stavbu dalšího mostu přes náhon u sportovní haly a volejbalových kurtů Na Lapači.

Správa železnic pak finišuje se stavbou nové přístupové komunikace do zanádražního prostoru směrem od okružní křižovatky u Kotova v Rokytnici. Ta by měla být hotová v květnu.