„K jednotlivým vývratům a zlomům došlo v různých částech revíru o celkové výměře 740 hektarů,“ informoval ředitel společnosti Městské lesy a zeleň Marek Netolička.

V lokalitách Krhová a Choryně byly navíc vyvráceny či poškozeny dřevěné oplocenky, které mladou výsadbu chrání proti vniknutí lesní zvěře a následnému okusu. „Hrubý odhad škod činí 60 tisíc korun.“ přiznal ředitel.
Polomové dřevo bude nyní vytěženo a zpracováno.