Záviš Kalandra byl historik, publicista, divadelní a filmový kritik, estetik a překladatel. Pracoval jako novinář v levicovém tisku a organizoval komunistické hnutí. Na počátku 30. let se však rozešel s vyhraněným komunismem a po ostré kritice stalinských procesů byl z komunistické strany vyloučen. Po okupaci Československa nacisty byl Záviš Kalandra v listopadu 1939 jako bývalý komunista zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Sachsen-
hausen.

Po skončení války se vrátil do Prahy a věnoval se vědecké a publicistické činnosti. V listopadu 1949 byl zatčen a v inscenovaném procesu s Miladou Horákovou a dalšími lidmi odsouzen 9. června 1950 k trestu smrti.

Plné rehabilitace se Záviš Kalandra dočkal až v roce 1990. Prezident Václav Havel mu pak o rok později udělil In memoriam Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Název po něm dostala ulice, která vede i kolem Střední odborné školy Josefa Sousedíka v roce 1990.