Dělníci opravili celkem 2 304 metrů silnice III. třídy vedoucí vesnicí.

„Rekonstrukce spočívala ve výměně živičných vrstev vozovky a sjednocení její šířky na šest a půl metru mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby byly úpravy silničních propustků a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a obnova dopravního značení,“ popsal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.