Snad se rekonstrukce dočká i vedlejší autobusové nádraží, které by si ji zcela jistě zasloužilo.

Práce na kolejišti začaly v srpnu

První fáze rozsáhlé rekonstrukce, zahájené v srpnu loňského roku, byla zaměřena na kolejiště stanice. Změna konfigurace kolejí umožnila vybudovat dvě bezbariérová nástupiště, přístup k vlakům je po centrálním přechodu. Následně se práce přesunuly k nádražní budově, která prošla citlivou modernizací, vyrostl i nový technologický objekt.

Zdroj: Youtube

Během rekonstrukce kupovali cestující lístky v buňkách

Po dobu rekonstrukce nádražní budovy bylo zajištěno fungování pokladny, čekárny a WC pro cestující v mobilních buňkách. Nyní už mají komfort v podobě moderního zázemí.

„Rekonstrukce nádražní budovy nám umožnila poskytnout cestujícím rozšířené a moderní zázemí včetně komerčního prostoru a bezbariérových toalet. Objekt si zachoval původní charakter, navíc je citlivě spojený s novým technologickým zázemím,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Bývalý internát ve Valašském meziříčí se změní na nájemní byty pro mladé rodiny - vizualizace
Stavební boom v Meziříčí. V nejbližších letech vyroste 400 bytů a 100 domů

Nádražní budova v Rožnově je památkově chráněná. Zpracování projektové dokumentace a stavební práce včetně výběru použitých materiálů a vzorkování jednotlivých prvků proto probíhaly v součinnosti s Národním památkovým ústavem.

Celkové investiční náklady stavby činí 230 391 537 korun. Realizace projektu Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancována Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.