„I letos jsme připravili také dobrý punč, kdo by měl zájem, může si z náměstí odnést také betlémské světlo,“ informoval před začátkem příchozí Pavel Tomeček, předseda Folklorního spolku Vsacan.

Připomněl také, že letošní koledování má rovněž benefiční podtext. Lidé mohli přispět libovolnou částkou do sbírky určené hendikepovanému chlapci na pokrytí nákladů spojených s prací jeho pečovatele.

„Po skončení programu na náměstí pak půjdeme zpívat koledy také do nemocnice,“ dodal Tomeček.

O den později, přímo o Štědrém večeru, zněly lidové koledy také v krajském městě Zlíně.

Na tamním náměstí Míru se k tradičnímu zpívání sešli členové Valašského souboru Kašava.