Karty zašustí vhospodě uHanáčků od půl druhé odpoledne. Hrát se bude podle videčských pravidel, která si budou moci zájemci oúčast prostudovat už hodinu před začátkem turnaje.