Krajská rada se obává, že zdaleka viditelné vrtule nových zařízení by odpuzovaly turisty

„Výstavba sto padesát metrů vysokých elektráren by znamenala velmi závažný zásah do krajinného rázu území, který je tvořen panoramaty a výrazností horizontů a mohlo by tak dojít ke snížení zavedené turistické atraktivity oblasti,“ vysvětlil rozhodnutí rady mluvčí Krajského úřadu Patrik Kamas.

Podle jeho slov jsou větrné turbíny viditelné pouhým okem až ze vzdálenosti třiceti kilometrů. „Elektrárna také navíc vydává mechanický a aerodynamický hluk způsobený obtékáním listů elektrárny,“ doplnil Kamas.

Dalším důvodem nesouhlasného postoje s výstavbou je nutnost vybudování příjezdových cest k elektrárnám včetně přívodu vedení vysokého napětí.

Zamítavé stanovisko krajské rady překvapilo starostu Kladerub Jaroslava Vozáka. „O tomto rozhodnutí se dozvídám od Vás,“ reagoval starosta. „Firma, která hodlá elektrárny budovat, nás požádala o vyjádření už asi před dvěma lety. Se stavbou souhlasila většina obyvatel obce, proto jsme se na zastupitelstvu rozhodli žádosti vyhovět,“ komentoval Vozák.

S tím, že s investorem už obec podepsala smlouvu o budoucí smlouvě, která řeší odprodej obecních pozemků v místě, kde se má stavět. Obec Kladeruby by přitom z vytvořené energie žádný přímý užitek neměla. „Výhodná by pro byla jen oprava cest k místu, kde mají nové elektrárny stát,“ doplnil starosta.

Rozhodnutí krajských radních přivítali ochránci přírody na Valašsku. „Zatím sice stále ještě běží posuzování vlivu větrníků na životní prostředí, ale už nyní je jasné, že do rázu krajiny je to obrovský zásah,“ přiblížil meziříčský ekolog a ochránce přírody Milan Orálek.

Podle jeho slov se ekologům také nelíbí, že na vrtulích větrníků hynou ptáci. „Navíc si myslím, že ačkoliv je hledání alternativních zdrojů energie chvályhodné, teto typ elektráren patří spíše do větrnějších, rovinatějších oblastí než je podhůří Beskyd a Hostýnských vrchů,“ poznamenal ekolog.

Jinou nevýhodou výstavby je podle Orálka také rapidně klesající cena pozemků v okolí elektráren. „V takové oblasti má jen málokdo zájem postavit dům nebo chalupu,“ mínil Orálek.