Zřizováním odborných učeben či využitím místa pro spolky se jim zpravidla daří menší počty žáků kompenzovat.

Do základní školy ve Francově Lhotě docházejí vedle místních také děti ze sousední Valašské Senice.

I přesto je kapacita budovy naplněna zhruba jen ze tří pětin. „Jsme takzvaná výjimková škola. To znamená, že neplníme ani standardní průměr sedmnáct žáků na třídu," připustila starostka Francovy Lhoty Kateřina Trochtová.

Do školy chodí celkem 144 dětí, její kapacita je ale stanovena na přibližně dvě stě padesát.

„Avšak vzhledem k modernizaci výuky a vzniku specializovaných učeben příliš mnoho volného prostoru nezbývá, protože tříd fakticky příliš neubylo," poznamenala Kateřina Trochtová. Škola tedy slouží pouze sobě a svým kroužkům. „Veřejnost využívá pouze novou tělocvičnu a zázemí," uvedla starostka. Přesto vedení vesnice přemýšlí, jak provoz ještě zefektivnit. Nabízí se například možnost vybudování dílen pro místní spolky, nebo místnosti se zrcadlem pro cvičení menších kolektivů či tancování. Žádný konkrétný záměr ale ještě vybrán není.

Také v Jablůnce, i přes menší počet žáků než dovoluje kapacita školy, nezbývá nevyužité místo.

„Vysloveně volné místo nemáme. Učebny, které by v uvozovkách mohly zůstat volné, jsou využité jako odborné učebny. Třeba pro hudební či výtvarnou výchovu nebo jako multimediální učebna," přiblížil ředitel ZŠ Jablůnka Luděk Drlík. Ve škole navíc funguje odloučené pracoviště vsetínské základní umělecké školy.

Mnohé učebny jsou využity i v odpoledních hodinách. Prostory jsou využívány také pro cvičení rodičů s dětmi, cvičení jógy či pilates. „Snažíme se, aby byla škola využitá," uvedl Drlík.

Do Jablůnky nyní dochází 175 žáků. Kapacita školy nastavená na 390 dětí je podle ředitele chápána jako číslo, které je možné naplnit spíše teoreticky při optimálních podmínkách. Reálné možnosti jsou jiné.

Až 450 dětí může kapacitně pojmout Základní škola v Hovězí. Ani tady ale toto číslo zdaleka naplněno není, přestože je hovězská škola spádovou také pro děti z Huslenek či Zděchova. Nyní sem chodí asi 290 dětí. „Možná před deseti lety jsme řešili velké množství žáků. I kvůli dojíždějícím jsme museli například vybudovat novou tělocvičnu," připomněl starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Současný počet je však po- dle něj možné považovat za ideální hranici.

Nevyužité kapacity řeší starostové a ředitelé škol i v řadě dalších obcí. Například ve Valašské Polance chtějí do nevyužitých prostor velké základní školy přestěhovat místní mateřinku. V uvolněné budově po mateřské škole pak do budoucna vedení obce plánuje zbudovat domov pro seniory.