Hodnoticí komise soutěže má za sebou první den práce. Nebude jednoduché určit vítěze, domnívá se předseda

Středa 9.června byla prvním dnem, kdy krajská hodnotící komise, složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, začala navštěvovat jednotlivé přihlášené obce Zlínského kraje. Těch je celkem dvacet sedm. Hodnotících kriterií je celá řada, například občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství a krajinu, stavební fond nebo i společenský život a aktivity obyvatel.

Dopoledne komise navštívila Hvozdnou a Machovou

První navštívenou obcí Zlínského kraje se stala Hvozdná v okrese Zlín. O půl osmé ráno přijal její starosta Miroslav Válek hodnotící komisi na obecním úřadě. Na představení obce si přibral dva pomocníky, Františka Morbicera a Oldřicha Kašpárka, který se pro tuto příležitost oblékl do valašského kroje. Kromě průřezu historií obce se rozhovořili také o současném kulturním životě, plánech do budoucna, vyjmenovali nejvýznamnější porevoluční investiční akce, mezi které patří například plynofikace, rozšíření vodovodní sítě nebo sběrný dvůr.„Bojujeme také o názvy ulic, které zatím ve Hvozdné chybí,“ uvedl dále starosta Miroslav Válek.

Poté si členové komise prohlédli fotografie nedávno otevřeného sběrného dvora a výstavku kronik. Při prohlídce obce navštívili místní divadlo, kde je předseda hvozdenských ochotníků Jindřich Bednařík seznámil s historií, současností a úspěchy souboru a provedl je celou budovou. Ve spojené budově školy a mateřské školky zazpívaly děti valašskou písničku a hodnotící komise si vyslechla plány do budoucna. K těm patří nová přístavba, nová kuchyň a vlastní budova pro mateřskou školku. Vzhledem k tomu, že hodnotící komise může věnovat každé navštívené obci pouze hodinu a půl čistého času, nedošlo zdaleka na vše, co je v obci zajímavé. Před ukončením návštěvy stihli členové komise shlédnout ještě místní knihovnu. Ta se pyšní dvě sta třinácti čtenáři. Právě se v ní konala i výstavka dětských kreseb zvířat. Čas však byl neúprosný a komise se musela přesunout do další vesnice.

„Hodina a půl je opravdu málo, stihli jsme možná jednu třetinu toho, co jsme chtěli ukázat,“ řekl starosta Hvozdné Miroslav Válek s tím, že ať už se jim letos v soutěži bude dařit nebo ne, důležité je, že vše, co se vybudovalo, slouží obyvatelům Hvozdné. To je podle něj to hlavní.

Obcí, navštívenou jako druhou v pořadí, byla Machová na Otrokovicku. Také zde na úvod představil starosta František Václavík tuto vesnici. Hovořil o rozparcelování Machové, výstavbě, plánovaných investicích, jako je třeba rekonstrukce kulturního domu nebo zateplení obecního úřadu, čímž by měla být zároveň dokončena generální oprava celé této budovy. Spolu s dalšími členy zastupitelstva představil také zájmové složky obce i skutečně bohatý společenský život ve vesnici. Vyzdvihl i zásluhy místního sboru dobrovolných hasičů.

Při následné procházce obcí ukázal všem přítomným nejen novou výstavbu a krásně upravenou vesnici, ale také budovu kuželny a mateřské školy. Ta zela prázdnotou, protože zdejší předškoláci využili krásného slunečného dne k výletu do zoologické zahrady v Lešné u Zlína. Hodnotící komise mohla tedy nerušeně nahlédnout do všech prostor včetně obřadní síně, která je součástí budovy školky. Konají se v ní oslavy zlatých svateb a dalších výročí anebo vítání nových občánků. V kulturním domě čekala na hosty rozsáhlá, pečlivě označená výstava fotografií ze života obce. K vidění byly obrázky z výstavby, společenských, sportovních i církevních akcí. Starosta Machové František Václavík stihl komisi vše potřebné ukázat v předepsaném limitu.

„Udělali jsme vše, co jsme mohli, snažili jsme se vesnici připravit po všech stránkách. Musím poděkovat všem občanům, zapojili se do příprav zodpovědně a hlavně se věnují údržbě obce trvale,“ konstatoval starosta Machové František Václavík.

Nad Hostišovou je originální lesní křížová cesta

Návštěva Hostišové začala na zahradě zdejšího starosty Milana Šestáka. Na uvítanou zaznělo zpívané představení obce z úst hostišovského občana a ředitele školy v sousedních Mysločovicích Michala Mynáře, který vloni získal ocenění jako osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji. Ten dále komentoval fotografie ze života Hostišové, promítané na plátno. Seznámil členy komise se životem v obci, s akcemi, na kterých spolupracují všechny generace, ať již jde o kulturní či jiné záležitosti.

Připomněl i rekonstrukci prostor okolo místní kaple, pořízení nového zvonu, nové technické vybavení divadla nebo křížovou cestu v lese nad obcí. Tam také vedla další cesta hodnotící komise. Během procházky si prohlédli originální zastavení křížové cesty. Komise ukončila svou návštěvu v hostišovské knihovně. Ta je nejen půjčovnou literatury, ale také kulturním centrem. Knihovnice Alena Pakostová, je duší celé řady akcí, od recesistické módní přehlídky přes výstavu svatebních šatů až po soutěž mužů v přebalování miminek. „Vesnice roku je dobrá příležitost ukázat, co se v obci udělalo. Většinou se přijde na to, že se zvládlo víc, než na co si v první chvíli vzpomenete,“ uvedl Michal Mynář.

Starosta Milan Šesták ocenil práci všech lidí, kteří s organizací celého dne pomáhali. I on vidí vše z dlouhodobého pohledu. „Není důležité všechny prezentované akce připravit před přihlášením do soutěže, ale také je potom dlouhodobě udržet,“ konstatoval starosta Šesták.

Poslední dvě obce dne: Sazovice a Kostelany

Zajímavý program připravili pro členy komise také v Sazovicích na Zlínsku. Jeho prvním bodem byla prohlídka nového pivovaru. Na prohlídku Sazovic pak vezlo komisi otevřené historické hasičské auto. Zastavili se u školy a nového koupaliště. Prohlédli si také malované úly dětí z včelařského kroužku i chystané minimuzeum. Starostka Edita Hrbáčková ocenila činnost sazovických hasičů během nedávných povodní. Ti ukázali komisi zbrojnici, historickou techniku a děti z hasičského dorostu předvedly požární útok. Na obecním úřadě přivítaly hosty chlebem a medem děti z včelařského kroužku, u společenského sálu zahrála místní rocková kapela. Komise se zde seznámila s obcí, prohlédla si plány, dokumenty, kroniky.

„Chtěla jsem jim ukázat to, co se od poslední návštěvy změnilo,“ řekla starostka Sazovic Edita Hrbáčková s tím, že všem obyvatelům vesnice patří velké poděkování za přípravu tohoto dne.

Poslední navštívenou vesnicí byly Kostelany na Kroměřížsku. Úvodní představení obce se uskutečnilo v novém obecním úřadě. První úpravy na něm proběhly svépomocí, na další etapu budování by se Kostelany chtěly pokusit získat dotace. Zástupci obce členy hodnotící komise seznámili s řadou dalších plánů. Ti si prohlédli infrastrukturu pro nové rodinnné domky, sportovní halu s dvěma tenisovými kurty, saunou, soláriem a fitness klubem a místní knihovnu.

„Tak jako dnes by měla vesnice vypadat pořád, nejenom kvůli komisi a o to se snažíme,“ konstatoval starosta Kostelan Jan Petřík. O tom, že rozhodování bude velmi těžké, nepochybuje předseda hodnotící komise Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko. Ta vyhrála soutěž Vesnice roku v roce 2008. „Všechny obce udělaly kus práce. Každá z nich je jiná, jsou velmi pěkné, je to vyrovnané,“ uvedl Vojtěch Ryza. Dodal, že vítězství nedělá jen první místo v soutěži. Podle něj je vítězem každá obec, která se do Vesnice roku rozhodne přihlásit.