Právě od nich starosta očekával finanční dary, které pomůžou městu splácet devatenáctimi­lionový úvěr. Ten meziříčští zastupitelé přijali v polovině roku právě k tomu účelu.

„Není správné, aby se Valašské Meziříčí stalo jediným, kdo ponese veškeré náklady na investici. Pevně věříme, že i ostatní budou ochotni se na modernizaci finančně spolupodílet," stojí mimo jiné v dopise Roberta Stržínka okolním obcím.

Jeho názor však nesdílí ani jedna z radnic, které redakce Valašského deníku oslovila. „Mám pocit, že zastupitelé s tím souhlasit nebudou. Do naší mateřské školky jezdí asi dvacet dětí z Valašského Meziříčí. Taky jsme školku museli opravit a vybavit novým zařízením. Po městě ale žádné peníze nechceme," srovnal místostarosta Krhové Lukáš Macíček.Ilustrační foto.

Sám nemá informaci o tom, že některá z okolních vesnic na požadavek Valašského Meziříčí přistoupila. Jeho tvrzení potvrdil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček. „Zastupitelstvo Bystřičky žádost odmítlo. Stejný názor, jak jsem se informoval, mají i v Mikulůvce, Oznici a v dalších dědinách," řekl Fojtíček.

Shodně se na žádost o příspěvek na splacení úvěru dívají v Kladerubech. „Žádost projednáme až před Vánoci. Nemůžu mluvit za všechny, ale zdá se, že jí také my nevyhovíme," zmínil starosta Miloš Konečný.
Odmítavé hlasy zaznívají také z města Zubří. „Rozhodnout musí zastupitelstvo, ale rada nedoporučuje schválení příspěvku," potvrdil zuberský starosta Lubomír Vaculín.

Za neochotou radnic okolních měst a vesnic stojí také fakt, že město mohlo v době, kdy připravovalo podklady pro rekonstrukci, postupovat ze svého pohledu zodpovědněji a přísněji vůči nájemci nemocnice. Tím je společnost Agel.

Její představenstvo, v jehož dozorčí radě sedí také představitel města, ještě v dubnu letošního roku, tedy před schválením úvěru, rozhodlo o rozdělení patnácti milionů korun ze sedmnáctimili­onového zisku z roku 2014 na dividendách. „To se vůbec nedivím, že se dědinám do takového holportu nechce jít," vyjádřil se Meziříčan Zbyněk Evják.

Stejně se na problém dívá také Ladislav Sochůrek, obyvatel Rožnova pod Radhoštěm, jehož radnici Robert Stržínek také oslovil. „Měli si, byť třeba jen dočasně, vyjednat vyšší nájem. Chtít peníze po spádových městech a obcích s poukazem na to, že jejich lidé nemocnici využívají také, je ale mnohem snazší," poznamenal Ladislav Sochůrek.

Meziříčský starosta však tvrdí, že současné vedení radnice zdědilo smlouvu z roku 2003 o pronájmu budov společnosti Agel. A v ní se zavazuje udržovat je v odpovídajícím stavu. Padesát let starý stravovací provoz Nemocnice Valašské Meziříčí již neodpovídal současným standardům. Přestával vyhovovat také hygienickým předpisům. Po dohodě s nájemcem se město rozhodlo provést společnou investicí. Město zaplatí stavební úpravy v hodnotě 19 milionů korun a Agel vnitřní vybavení a stavbu výtahu za 16 milionů korun. Z této sumy zaplatí Agel bezmála 7 milionů korun za vybudování evakuačního výtahu, zbývající část je určena pro technologické vybavení. To však zůstane v majetku společnosti Agel, jak zaznívá 
i v dopise obcím.

Stanovisko starosty Valašského Meziříčí(k žádosti redakce Valašského deníku o vyjádření se k problémů, se starosta města Robert Stržínek vyjádřil takto - jde o plné a nijak neupravované znění)
Je třeba si uvědomit, že současné vedení radnice „zdědilo" smlouvu z roku 2003 o pronájmu komplexu nemocničních budov společnosti Agel a v této smlouvě se Město zavazuje udržovat tyto budovy v odpovídajícím stavu. Téměř celá nemocnice prošla rekonstrukcí, kterou hradilo město. Stravovací provoz, který se rekonstruuje nyní, byl původní a to z roku 1965, tedy 50 let starý a již neodpovídal současným standardům a přestával také vyhovovat platným hygienickým předpisům. Po dohodě s nájemcem jsme se rozhodli tuto rekonstrukci realizovat a to společnou investicí, kdy za městem jdou stavební úpravy budovy ve výši 19 milionů a společnost Agel hradí vnitřní vybavení a stavbu výtahu v souhrnné výši cca 16 milionů korun. I když Město Valašské Meziříčí inkasuje každoročně nájem je jeho kumulované finanční saldo týkající se nemocnice v tuto chvíli záporné: –42 milionů korun. Valašskomeziříčská nemocnice nepatří do skupiny státních zdravotnických zařízení a funguje ve zcela jiném režimu, bez podpory státu. Nicméně vnímám, že jak pro obyvatele Valašského Meziříčí, tak pro velkou spádovou oblast čítající více jak 80.000 obyvatel je nepostradatelná. Proto se město rozhodlo podpořit tuto nutnou rekonstrukci a s prosbou o pomoc se obracím i na okolní obce, neboť je zřejmé, že i jejich občané tyto služby využívají. Nakonec v každé rodině jistě najdete někoho, kdo Vám potvrdí, že právě jejich miminko poprvé zakřičelo ve Valašskomeziříčské porodnici.