Na nebi stále vidíme spoustu objektů tohoto typu patřící ještě k letnímu nebi, přestože se již posouvají k západnímu obzoru. Mezi ty zřetelnější patří například kulové hvězdokupy v souhvězdí Herkula, případně planetární mlhoviny M27 (Lištička) nebo M57 (Lyra). Vysoko nad obzorem budou již typické podzimní objekty, mezi které patří galaxie M31 (Andromeda) nebo nápadná otevřená hvězdokupa M45 Plejády (Býk). Finále podzimu pak završí nastupující objekty zimní oblohy, především pak mlhovina M42 (Orion).

Pokud jde o planety, bude situace letošního podzimu, řekněme, poněkud komplikovanější. Na přelomu října a listopadu budeme moci spatřit nad východním obzorem těsně před východem Slunce planetu Merkur. K dalším planetám, viditelným v tomto období, patří Mars, který ale bude pozorovatelný pouze večer velmi nízko nad jihozápadním obzorem. Planeta Jupiter bude vidět až ve druhé polovině noci a se Saturnem se v průběhu podzimu rozloučíme, neboť se úhlově posouvá velmi blízko ke Slunci. Znamená to, že přibližně od setmění do půlnoci nebude žádná okem viditelná planeta nad obzorem. Podzimní podívanou nám tedy může zachránit jen množství výše jmenovaných deep sky objektů, k jejichž pozorování je potřeba výborných podmínek. Doufejme tedy, že nám počasí v tomto směru bude přát.