„Úklid náměstí je součástí technologického postupu. Vrstva, která se uvolnila, je z povrchu smetena a pod ní už by měl zůstat jenom samotný mlat. Zlepší se tím komfort pro chodce,“ prozradila účel mluvčí vsetínské radnice Marie Šidlová. Jaké další změny se do budoucna na náměstí odehrají, je podle mluvčí stále předmětem jednání mezi městem, Českou komorou architektů a projekční firmou. „Vše případné úpravy musí schválit autor projektu,“ doplnila Šidlová.