Věra Prousková stála v čele vsetínského zdravotnického zařízení devět let a podílela se na její modernizaci a ekonomické stabilizaci. Její nynější odchod z ředitelské funkce ale neznamená, že se s nemocnicí definitivně loučí.

Bude zde působit dál a bude se věnovat hospodaření společnosti, působit jako členka představenstva, náměstkyně pro ekonomiku. Bude také pokračovat v některých započatých projektech.

Vítězný návrh autorů Miroslava Molla, Jiřího Příhody a Soni Stromšíkové na budoucí podobu areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí z roku 2020.
Dopravní terminál i nový úřad. Proměna Křižanovy pily má stát 800 milionů

„Paní Prousková odvedla pro Vsetínskou nemocnici v uplynulých letech obrovský kus práce a v pozici předsedkyně představenstva ji provedla velmi složitým obdobím po ekonomické i provozní stránce. Plně jsme respektovali její rozhodnutí předat štafetu dál, a pokračovat jako členka představenstva nemocnice,“ reagovala náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

Prousková: Nemocnici předávám beze ztrát

Věra Prousková vrcholnou funkci ve společnosti předává v době, kdy je nemocnice ekonomicky stabilní, vyrovnala ztrátu z minulých let, která před deseti lety činila 139 milionů korun.

„Funkci jsem v roce 2013 přebírala s tím, že bylo potřeba stabilizovat ekonomiku. Bylo to v době, kdy nemocnice neměla dostatečné cash flow, závazky vůči obchodním partnerům byly po splatnosti i více než rok, kdy nemocnice nebyla vybavena moderními přístroji, ale ani drobným majetkem, který zase zpříjemňuje a zlepšuje pracovní prostředí zaměstnancům,“ připomněla Prousková.

V současné době nemocnice podle jejích slov má dostatek peněz na financování běžného provozu i investice.

Rožnovská radnice zahájí o letních prázdninách stavbu posledního chybějícího úseku chodníku v místních částech Tylovice a Hážovice. (Snímek zachycuje aktuální stav); červen 2022
V Tylovicích a Hážovicích se dočkají poslední části chodníku. Omezí to dopravu

„Nemáme žádné závazky po splatnosti. Účetní závěrkou za rok 2021 nemocnice vyrovnala všechny účetní ztráty z minulých let. Úkol, který jsem tehdy přijala, je splněný,“ hodnotí své působení Věra Prousková.

Vsetínská nemocnice prošla v minulých letech díky evropským dotacím modernizací přístrojové techniky za bezmála dvě stě milionů korun. Změny jsou viditelné i v areálu, do kterého před třemi lety přibyl nový interní pavilon. Na dalších projektech nemocnice spolupracuje.

„V současné době vidím jako největší problém a riziko pro další fungování nemocnice dostatek personálu. Vnímám jako potřebné, aby pozici převzal člověk, který dělá personalistiku. Zároveň jsem přesvědčená, že by měla být zachována kontinuita řízení, která dává jistotu zaměstnancům, stabilitu systému řízení a je důležitá i pro firemní kulturu. Z tohoto důvodu předávám funkci člověku, který nastavený systém povede dál,“ řekla Prousková.

Připomněla, že zůstává členkou představenstva Vsetínské nemocnice.

„Budu mít nadále na starost oblast ekonomiky. Zůstanu u projektů, které jsou rozpracované. Tyto bych chtěla dotáhnout do konce,“ dodala odstupující ředitelka.

Martin Pavlica chce navázat na práci své předchůdkyně

Ve funkci předsedy představenstva a ředitele nemocnice ji nahrazuje Martin Pavlica, který v nemocnici pracuje od roku 2009. Nejprve jako personalista, od roku 2010 jako vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a od roku 2013 jako náměstek pro personální řízení.

V letech 2014 až 2017 působil rovněž jako člen dozorčí rady nemocnice. Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru doplnil absolvováním programu MHA (Master of Health Administration) určeným pro manažery a zástupce středního a vyššího managementu v oblasti zdravotnictví.

Od roku 2021 je členem představenstva pro provozně-personální oblast. Ve Vsetínské nemocnici vytvořil se svým týmem Vzdělávací akademii, originální projekt Valašského Medik Klubu, rozvíjí spolupráci se školami.

Lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu u střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně čeká rekonstrukce za 20 milionů korun.
Místo opravy demolice. Lávku u vsetínské průmyslovky zřejmě nelze zachránit

Angažoval se také v náboru zaměstnanců z Ukrajiny, na starost měl kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi, přípravu motivačních i benefitních programů, systému vzdělávání a kariérního růstu. V posledním období se podílel na aktualizaci plánu investičního rozvoje.

V nové funkci chce Martin Pavlica navázat na práci své předchůdkyně. Významné organizační změny neplánuje.

„Mým úkolem bude navázat na dosavadní záměry a rozvíjet je, spolupracovat v rozvojových projektech, ať se jedná o vybudování moderního zázemí pro dialyzační pracoviště, magnetickou rezonanci, či přípravu areálu pro další výstavbu a modernizaci,“ řekl Pavlica.

Cílem podle něj je, aby nemocnice byla atraktivním místem pro zdravotníky i odborníky v dalších profesích.

„Současná personální situace ve zdravotnictví je složitá, u nás na východě republiky to pociťujeme dvojnásob a je to téma, které bude nadále klíčové,“ je přesvědčený nastupující ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.