Jak potvrdil mluvčí města Josef Beneš, uvádí to aktualizovaná část krizového plánu, věnovaná možnosti vzniku hromadných nákaz zvířat. „Zhruba dvě třetiny velkochovů připadají na skot, jehož se zde chová okolo čtyř a půl tisíce kusů,“ konstatoval tajemník bezpečnostní rady města Václav Zelenka.

„Zbývající zemědělské provozy chovají přes šest tisíc prasat a sto tisíc kusů drůbeže.“ Rozmístění a četnosti chovů je v posledních letech věnována zvýšená pozornost, zejména v souvislosti s výskytem takzvané nemoci šílených krav nebo ptačí chřipky.

„Vývoj je v tomto ohledu nepříznivý,“ tvrdí Václav Zelenka. „Velkochovů přibývá, naopak počet zvířat v nich klesá. Rozptýlení živočišné výroby na vícero míst s sebou přináší také větší nároky na síly a prostředky složek integrovaného záchranného systému.“