Zahájení stavebních prací a s nimi spojené dopravní omezení je naplánováno na 7. července. Prvním krokem bude odstranění stávajícího nevyhovujícího mostu. „Původní most se dostal do velmi špatného technického stavu a je na konci své životnosti,“ vysvětlil za ŘSZK Vojtěch Cekota.

Před demolicí mostu vybudují silničáři dočasnou provizorní komunikaci, jejíž součástí bude i prostor pro přecházení pěších. Dopravu na provizorní komunikaci bude řídit světelná signalizace.

Nový most postaví valašskomeziříčská firma Repont. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,446 milionu korun (včetně DPH).

Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce s dopravním omezením jsou naplánované od 7. července do konce listopadu 2024 a po zimním přerušení bude dílo dokončováno na jaře 2025.

close Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá stavbu nového mostu v údolí Pluskovec ve Velkých Karlovicích. Stávající starý most (na snímku) bude odstraněn; červen 2024 info Zdroj: ŘSZK zoom_in Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá stavbu nového mostu v údolí Pluskovec ve Velkých Karlovicích. Stávající starý most (na snímku) bude odstraněn; červen 2024

„V této části Velkých Karlovic jsme v roce 2021 realizovali přestavbu již jednoho mostu přes potok Pluskovec za 14,6 milionu korun. Záleží nám na tom, aby i méně vytížené nebo koncové úseky silnic byly v pořádku a aby se starší mosty, pokud jsou na konci životnosti a ve špatném stavu, nahrazovaly novými mostními objekty,“ dodal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Technické detaily nového mostu:

  • Nový most je navržený jako monolitický železobetonový přímo pojížděný rám založený na mikropilotách. Kolmá délka přemostění je 6,2 metru, volná šířka mostu 8,75 metru.
  • Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové, celkové šířky 2,55 metru (pravostranná) a 0,80 metru (levostranná).
  • Na pravé římse bude umístěn chodník široký dva metry. Na římsách bude osazeno mostní zábradlí se svislou výplní. Mostní objekt bude opatřen revizním schodištěm. (zdroj: ŘSZK)

Most přes potok Pluskovec ve Velkých Karlovicích není jediným, kterému letos silničáři na Valašsku věnují pozornost.

Aktuálně pracují například také ve vsetínské místní části Jasenka, kde přestavují hned dva mosty ve velmi špatném technickém stavu na silnici III. třídy směrem na Dušnou a Malou Bystřici. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,720 milionu korun (včetně DPH). Nové mosty budou zprovozněny pro silniční dopravu do konce října tohoto roku.

Do velmi špatného technického stavu se za léta provozu a působení povětrnostních vlivů dostal také vzhledově zajímavý betonový most přes říčku Senici na silnici III. třídy, která vede ve Valašské Polance k železniční stanici.

I v tomto případě připravilo ŘSZK kompletní přestavbu přemostění, které pochází z roku 1929. Přípravné práce začaly v květnu letošního roku. Původní most stavební dělníci odstraní a nahradí jej novým za 25,7 milionu korun. Úplně dokončený má být na jaře příštího roku.

V krátkém sledu za sebou získá už druhý zbrusu nový most také město Zubří. Vloni tady ŘSZK za 25 milionů přestavělo most nedaleko Sokolovny, letos za částku o deset milionů nižší přestavuje jiný vedoucí přes Hodorfský potok na rozhraní ulic Pod Lipůvkou, Nad Rozcestím a U Traktorky. I tady se počítá s dokončením v příštím roce.

ŘSZK na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji v současné době eviduje 729 mostů. Při každoročním hodnocení jejich technického stavu jim odborná firma PavEx® Consulting na počátku letošního roku udělila známku 3,39. Znamená to mírné zlepšení. Už dva roky také není ani jeden ze 729 mostů v havarijním stavu.

Technický stav mostů ve správě ŘSZK k začátku roku 2024:

close Stav mostů ve Zlínském kraji k 1. lednu 2024 info Zdroj: ŘSZK zoom_in Stav mostů ve Zlínském kraji k 1. lednu 2024

„Z výsledku hodnocení vyplývá, že se v uplynulém roce dařilo udržovat všechny mosty na silnicích II. a III. třídy v řádném a bezpečném stavu. Známka celkového hodnocení se dokonce mírně zlepšila z loňské hodnoty 3,43 na letošní 3,39,“ informovalo ŘSZK.

Technický stav mostů se hodnotí sedmibodovou stupnicí: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav.

„V uplynulém roce jsme do přestaveb, rekonstrukcí a stavební údržby mostů na krajské silniční síti opět vložili dohromady 165 milionů korun. Technický stav mostů v pravidelných intervalech kontrolují autorizovaní mostaři,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Čunek: V kauze vystěhování Romů se obrátíme k Evropskému soudu pro lidská práva

Starosta Vsetína Čunek se v kauze s Romy obrátí k Evropskému soudu pro lidská práva; tisková konference; MěÚ Vsetín; úterý18. června 2024 | Video: Iva Nedavašková