Ten si již v dubnu za svého generálního vikáře vybral dosavadního olomouckého děkana a faráře katedrální farnosti Mons. Ladislava Šviráka. Ten ve své kněžské kariéře působil dva roky jako kaplan ve Vyškově, osm let byl farářem v Dolním Němčí a správcem farnosti Horní Němčí a 14 let působil jako farář katedrální farnosti sv. Václava v Olomouci, souběžně s tím měl na starosti i duchovní správu několika dalších farností v rámci Olomouce a blízkého okolí. V roce 2015 se stal děkanem olomouckého děkanátu. Od roku 2013 je také kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a od roku 2018 jejím proboštem. V roce 2017 byl jmenován členem arcidiecézní liturgické komise.

„Své jmenování generálním vikářem považuji za projev důvěry, ale i odvahy. Je to vlastně služba - pomoc arcibiskupovi. Služba jak kněžím, tak diecézi,“ řekl Deníku Ladislav Švirák.

Arcibiskup Josef Nuzík povolal na arcibiskupství k 1. červenci ještě dva další kněze. P. Zdeněk Stodůlka, doposud farář v Blatnici pod Svatým Antonínkem, bude působit jako biskupský vikář pro evangelizaci se zodpovědností za pastorační centra pro rodiny a laické aktivity, katechezi a zvěstování evangelia a zároveň jako moderátor společenství donátorů.

„Určitě to není jednoduchý úkol odejít po jednadvaceti letech z farnosti, která vám přiroste k srdci, není to jednoduché rozloučit se s lidmi, které máte rádi a kteří s vámi prožili kus života – rozloučit se s poutním místem, kde znáte každé stéblo trávy. Ale nakonec je to nová výzva,“ hodnotí svůj přesun P. Stodůlka.

Nového úkolu se ujímá i dosavadní prostějovský farář a děkan P. Aleš Vrzala, který na arcibiskupství nastupuje jako moderátor diecézní kurie a také biskupský delegát pro církevní školství.

„Otec arcibiskup mě pověřil funkcí moderátora kurie, tuto pozici v naší arcidiecéze dosud zastával generální vikář,“ vysvětluje P. Vrzala.

Výše uvedené posílení arcibiskupského týmu si mimo jiné vyžádalo sérii změn v duchovní správě farností. Farářem při katedrále a olomouckým děkanem tak nově bude P. Michal Pořízek, dosud farář a děkan ve Vyškově. Sem se přesunuje P. Svatopluk Pavlica, dosud působící v Uherském Brodě, a zde bude nyní jako farář a děkan působit P. Jan Hrudík, který zatím působil v Bystřici pod Hostýnem. Sem náhradou za něj přichází P. Michal Krajewski z Rudy nad Moravou, kde se nově duchovní správy ujímá P. Jan Faltýnek, nyní kaplan v Kyjově.

Novým farářem v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže a zároveň prostějovským děkanem se stává P. Jerzy Walczak, doposud farář a děkan v Holešově. Na obě tyto pozice od července nastupuje P. Stanislav Zatloukal, dosud farář ve Francově Lhotě, a zdejší duchovní správy se místo něj ujímá lidečský farář P. Petr Martinka – Francovu Lhotu bude spolu se svým kaplanem spravovat ze svého dosavadního působiště.

Do Blatnice pod Svatým Antonínkem se nově stěhuje dosavadní vsetínský farář a děkan P. František Král. Na jeho místo ve Vsetíně nastupuje jako farář a děkan P. Zdeněk Mlčoch, doposud farář v Dřevohosticích, kde jeho místo obsadí P. Marek Výleta. Ten prozatím působil jako farář v Hroznové Lhotě, kam místo něj nově přichází P. Ondřej Jirout z Nákla, a zde na jeho místo nastoupí P. Mariusz Karkoszka, farář ve Zborovicích. Tady bude nově působit dosavadní kaplan z Bystřice pod Hostýnem P. Jan Svozilek.

A ke změně dojde také na pozici faráře a děkana v Uherském Hradišti, kam přichází P. Petr Bulvas. Ten dosud působil jako biskupský delegát pro pastoraci. Nynější uherskohradišťský děkan P. Josef Říha bude nově působit v Napajedlech, odkud se P. Ryszard Turko přesunuje do Němčic nad Hanou, neboť dosavadní němčický farář P. Tomáš Strogan se stává farářem ve Velkém Ořechově za P. Antonína Ptáčka, nově výpomocného duchovního ve Strání.

Nového faráře přivítají také ve Švábenicích, kde nemocného P. Marka Jarosze vystřídá P. Vratislav Kozub, doposud farář ve Všechovicích. Tam místo něj přichází P. Vitalij Molokov z Červené Vody a zde na jeho místo nastupuje P. Jan Bleša, doposud farář v Uherském Ostrohu. Sem se bude v červenci stěhovat P. Michal Šálek z Mysločovic, kterého nahradí dosavadní zlínský kaplan P. Miroslav Obšivan.

A poslední větší změna čeká akademickou farnost v Olomouci, odkud po šestiletém působení odchází P. Jan Regner SJ a nově se duchovním správcem olomouckých vysokoškoláků stává P. Václav Novotný SJ. Některé další změny pak postihnou i obsazení kaplanských míst a do služby navíc nastupují dva nově vysvěcení kněží: P. Josef Kvapilík, který bude působit jako kaplan v Rajnochovicích, a P. Václav Slivka, nově kaplan v Bílovicích.

„Přesuny kněží probíhají proto, aby se co nejlépe rozložily jejich síly po celé diecézi – aby svého kněze dostala farnost, kde si duchovní správce zaslouží odpočinek nebo kde třeba onemocněl, a zároveň aby každý kněz pokud možno sloužil ve farnosti, která odpovídá jeho zkušenostem i silám,“ vysvětluje důvody pro pravidelné červencové přesuny duchovních po diecézi arcibiskup Josef Nuzík. Obrací se také ke všem kněžím i farníkům, kterých se letošní změny týkají. „Loučení s knězem, kterého si věřící oblíbili a který pro ně mnoho vykonal, jistě není snadné. O to víc děkuji všem, kdo výměnu přijmou a svěří ji Pánu Bohu v modlitbě, aby každá nutná změna přinesla požehnání všem – jak kněžím, tak farníkům,“ poznamenal Josef Nuzík.