Stejně jako mnoho dalších obcí se i vy připravujete na Čistou řeku Bečvu II. Chystáte pro tento rok nějaké další investice?

Připravujeme projekt týkající se preventivní povodňové ochrany. Jeho součástí bude například nový bezdrátový rozhlas. Vypracujeme také digitální povodňový plán. Dostali jsme peníze z ministerstva životního prostředí a předpokládáme, že bychom mohli vše dokončit ke konci roku.

Jsou pro vaši vesnici povodně velkým problémem?

Ano. Skoro každý rok se vypořádáváme s následky přívalových dešťů, které za dvě hodiny dokáží změnit bezvýznamné malé potůčky v běsnící živel. O tom jsme se přesvědčili v roce 1997, kdy povodně postihly celou Moravu, ale i v dalších následujících letech. Právě proto pracujeme na preventivní ochraně obce, abychom dokázali lépe zabezpečit majetek.

Kdyby jste chtěla nalákat turisty do vaší vesnice, na co byste je upozornila?

Tak především krásnou přírodu. V okolí se nachází i dvě chráněná území. Louky za Klenovem a Rověnky. Jsou to místa, kde rostou chráněné druhy orchidejí a kosatců. Památek ve vesnici moc nemáme. Dva kostely a také tu máme pomník obětem náboženských nepokojů v roce 1777.

Co se tenkrát stalo a kde se pomník nachází?

V té době vojsko na Valašsku zatýkalo vůdce evangelíků. V noci z 8. na 9. června se přišli také pro místního kazatele Pavla Hořanského. Seběhla se všichni evangelíci z vesnice, aby tomu zabránili. Začali do nich střílet vojáci a panští myslivci. Čtyři lidé byli zabití a kazatele zatkli.

Jak se zájemci k pomníku dostanou?

Pomník se nachází v místní části zvané Holešov, na místě střetu. Postavili ho zde až v roce 1927. Lidé se tam dostanou ze dvou směrů. Po cestě z vesnice na kopec Dušná nebo opačnou cestou směrem od Vsetína.

A co nějací slavní rodáci, máte nějaké?

Ano, básníka a spisovatele Baroše Vlčka. První své dílo napsal ve dvacátých letech dvacátého století. Patřil do takzvané wolkerovské generace. Je významnou postavou své doby, která byla silně spjatá s Valašskem.