Květné neděli se také říká „pašijová", protože se při bohoslužbě předčítá zpráva o Kristově umučení (latinsky „passio" – utrpení). Církev se už od dob ranného středověku snažila názorně přestavit věřícím důležité etapy Kristova života a jedním z nejefektivnější způsobů byla nástěnná malba: byla srozumitelná pro každého bez ohledu na jeho jazykové vybavení či gramotnost. Celý pašijový cyklus rozfázovaný do dvou desítek obrazů časem vyústil v užší a populárnější ikonografické téma, Křížovou cestu.

Jeden takový „komiks" zachycující křížovou cestu se nachází ve sbírkách muzea ve Valašském Meziříčí. Ovšem pro současné čtenáře obrazových příběhů má jednu zvláštnost: čekáme, že děj začne v levém horním rohu a skončí vpravo dole, prostě tak, jak jsme zvyklí číst. Ale tak to není. Příběh posledních dnů Ježíše Krista, vyprávěný na patnácti obrázcích s krátkými popisky, začíná v levém dolním rohu, pokračuje o „řádek" výš, ale zprava doleva a závěrečné scény počínající Svlékáním Krista ze šatu se odvíjí od levého horního rohu obrazu.

Počet a uspořádání jednotlivých zastavení Křížové cesty byl díky knize Christiana Cruyse z roku 1590 ustálen na dvanácti výjevech. K těm španělský františkán A. Daza v roce 1625 připojil ještě další dvě zastavení, znázorňující Snímání z kříže (spojené s Oplakáváním) a Uložení do hrobu. Náš malíř vycházel právě z těchto čtrnácti ustálených scén, k nimž přidal ještě výjev, kterým obvykle začíná pašijový cyklus: Kristus na Olivetské hoře. To aby mu po rozdělení plochy plátna nezůstalo jedno políčko volné.

Zajímavý barokní obraz je až do neděle 27. dubna vystaven v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na velikonoční výstavě. Lektorky muzea jeho prostřednictvím seznamují děti s dva tisíce let starým příběhem vkořeněným do kultury našeho kontinentu a stojícím na pozadí jarního svátku, který nás tento týden čeká. Takže 300 let stará malba nepřestává plnit svou funkci.

Autor:  Kamila Valoušková, historik umění MRV