Ten připomíná synagogu, vypálenou německou armádou a deportaci Židů do vyhlazovacích táborů. „Tyto události jsou dnes často znevažovány. Iztoho důvodu je třeba si připomínat, co se tehdy ve skutečnosti událo,“ uvedla Othová. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti připadá na neděli 27.ledna.