Sběračské horečce málokdo odolá. Plodnice hub jedlých, nejedlých i jedovatých se objevují v lese všude stejně jako zaparkovaná auta nadšených sběračů. A to stejně závratnou rychlostí, s jakou se rozšíří magická věta „už rostou".

Ten, kdo houbám rozumí, se z lesa nevrátí nikdy s prázdnou. S prázdnou se nevrací ani ten, kdo houbám příliš nerozumí. A tak není vzácností najít na kraji lesa pohozené houby vzácné a mizející. Chvíli sice pobyly v košíku pilného houbaře, ale nakonec se znelíbily a byly zahozeny. Jistě, proč hned výčitky a povyk, vždyť hub jsou plné lesy! Nedají se vysbírat a vždycky znovu vyrostou. Je to omyl! Houby jsou velmi různorodou skupinou a jednotlivé druhy jsou vázané na určité prostředí. V minulosti rostly ve valašských lesích buky a jedle. Dnes jedlobučinové houby najdeme jen vzácně (upřímně už jen v lesních rezervacích). Tyto houby zmizely spolu se svými hostitelskými dřevinami. Z našich lesů pomalu mizí další dřeviny, třeba jilm, a můžeme se tak brzy rozloučit s dalšími houbami.

Ačkoliv v roce 1992 vstoupil v platnost zákon o ochraně přírody a krajiny, zahrnující také ochranu hub, je obtížné jej v praxi uplatňovat. Jak zkontrolovat všechny ty košíky plné hub? Nemyslitelné. Jasně ale říká, že houby jsou sice němé, ale jako živé organismy mají právo na ochranu. Nejsou to jen jedlé hřiby, bedly, kuřátka a pak už jen skupina gemb a prašivek, do kterých se sice nemá kopat, ale co jiného s nimi, že?

Houby jsou úžasnou skupinou a Ti, kteří jim propadnou, vstoupí do úplně nového světa. Poodhrnout závěs a nakouknout do něj můžete během výstavy Živých hub, která se každoročně koná v muzeu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (letos 15. až 27. října 2013) a v muzeu ve Vsetíně (29. října až 10. listopadu 2013). A najdete-li nějakou podivuhodnou houbu, nafoťte ji nebo přineste s sebou. V mykologické poradně v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí pomohou s určením zkušení mykologové (úterý 15. a 22. října od 15:00 do 17:00 hod.). Žádná vzácná houba neskončí v koši, ale obohatí sbírky muzea, které dokumentuje probíhající změny kolem nás. Na děti čekají hry a houby látkové, dřevěné i magnetické. Dospělí si mohou pochutnat na houbovém guláši a poslechnout si přednášku o houbách (úterý 22. října od 17:00 hod.).

Autor: Jana Tkáčiková, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Valašské Meziříčí