„Uvítala jsem tuto nabídku a jsem ráda, že sluch mého dítěte je v pořádku," zhodnotila po úspěšné prohlídce jedna z nich Magda Timarová.

Naprostá většina vyšetření prokáže, že sluch dětí je v pořádku. Jsou však i rodiče, kteří neodcházejí z ambulance s touto dobrou zprávou. „Již čtrnáct dětí jsme museli odeslat k podrobnějšímu vyšetření a dalšímu sledování. Jedno z nich už má naslouchadlo," potvrdila vrchní sestra ORL Andrea Adámková. Včasné odhalení sluchové vady a zahájení patřičné rehabilitace je přitom podle odborníků důležité pro budoucí dorozumívací schopnosti dítěte a rozvoj řeči.

Testování sluchu dětí provádějí lékaři na základě měření takzvaných otoakustických emisí. Malé pacienty nijak neobtěžuje, pro nejlepší výsledek je důležité pouze, aby zůstali v klidu. „Do ucha novorozenci vložíme malou sondu, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává odezvy zevních vláskových buněk vnitřního ucha. Ty se následně zobrazí na displeji mobilního elektronického přístroje," vysvětlila Andrea Adámková s tím, že rodiče mohou svého potomka na vyšetření objednat například při odchodu z porodnice.

Podle statistik trpí nějakou vadou sluchu šest až dvanáct dětí z tisíce, přičemž jedno novorozeně z tisíce má velmi těžkou sluchovou vadu. V České republice se každý rok narodí zhruba osmdesát neslyšících dětí. „Díky včasnému rozpoznání vady však mohou nedoslýchavé či neslyšící děti rozvíjet svou řeč. K dispozici je široká síť odborné péče a mnoho pomůcek pro usnadnění dorozumívání," upozornila mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Kromě vyšetření sluchu u novorozenců nabízí vsetínské oddělení ORL i další služby. Například možnost chirurgické úpravy odstávajících ušních boltců. U pacientů do deseti let věku hradí zákrok pojišťovna. U dětí jej lékaři provádí v celkové anestézii, vyžádá si zpravidla třídenní pobyt v nemocnici.