Pracoviště pro magnetickou rezonanci vzniká přístavbou k budově B1 – pavilonu chirurgických oborů v areálu Vsetínské nemocnice. Zkušební provoz má začít letos v létě.

Významnou investici připomíná také nový nemocniční kalendář pro rok 2023, který pokřtil ředitel nemocnice Martin Pavlica společně s primářkou radiodiagnostického oddělení Blankou Ludvovou.

„A důvod je nasnadě. Zatímco kalendář pro rok 2022 byl připraven k 111. výročí nemocnice a ohlížel se za její minulostí, ten nový cílí na současnost a budoucnost. Rok 2023 bude pro nás Rokem rezonance, právě magnetická rezonance bude nejvýznamnější investicí, rezonovat však budou i další témata,“ říká mluvčí zdravotnického zařízení Lenka Plačková.

Těmito tématy budou například partnerství, vzdělávací akademie, bezpečí, hemodialýza, digitalizace, modernizace, prevence nebo generel.

„Nemocnice bude dále pokračovat v obnově a modernizaci přístrojů. Mimo již zmíněnou magnetickou rezonanci počítáme s nákupem monitorovacích systémů, vybavení pro laboratoře, obnovou sanitních vozů a mnoha dalších technologií, a to zejména díky čerpání z dotačního titulu REACT-EU,“ upřesnil ředitel nemocnice Martin Pavlica.

Pokračovat nemocnice plánuje v preventivních akcích, zaměří se také na vzdělávání.

„Epidemiologická situace a nařízení v posledních letech tlumila činnost naší Vzdělávací akademie. V roce 2023 budeme znovu organizovat vzdělávací kurzy, semináře a konference pro své zaměstnance i pro zdravotníky z celého regionu, studenty, žáky, uchazeče o zaměstnání i zájemce z řad široké veřejnosti. Nadále se budeme podílet na výchově a vzdělávání budoucích lékařských i nelékařských profesionálů,“ dodal ředitel.

Dalším obecným trendem a požadavkem je digitalizace a implementace e-Health. Projektové týmy budou i v následujícím roce pracovat na zavedení nového moderního nemocničního informačního systému.

Nástěnný kalendář pro rok 2023 zpracoval grafik Josef Šamaj (Grafický ateliér Příbor), letecké fotografie pořídila společnost DeFib production z Jablůnky. Kalendář obsahuje dvanáct pohledů na Vsetínskou nemocnici, zasazenou do valašské krajiny. Nemocnice i její okolí prochází změnami, ať již se jedná o výstavbu uvnitř areálu, tak přestavbu blízkého vlakového nádraží. Díky kalendáři tak bude možné porovnávat změny, ale také jistě objevovat řadu detailů.

Letecké záběry Vsetínské nemocnice:

| Video: Youtube